Občianska vízia 2016: Právny štát

Občianska vízia 2016
Most-Híd v pondelok predstavil dokument, ktorý je poradí piatou časťou strategického materiálu strany – Občianska vízia 2016.

„Kvalitu demokracie v spoločnosti určuje pocit právnej istoty občanov a občiansky orientované, fungujúce štátne a verejné inštitúcie. Úlohou a zodpovednosťou politikov a politických strán je tento stav zabezpečiť,“ povedal dnes pred novinármi predseda strany Most-Híd, Béla Bugár, ktorý spolu s podpredsedníčkou strany Luciou Žitňanskou predstavili dokument s názvom Právny štát. Ide už o piatu časť strategického materiálu strany - Občianska vízia 2016, ktorý bude prerokovaný na VIII. Sneme strany Most-Híd 13. septembra tohto roku, ako otvorený programový dokument.

Podľa Bélu Bugára materiál zaoberajúci sa justíciou približuje to, ako zlepšiť vymožiteľnosť práva, fungovanie verejných inštitúcií či ako efektívne bojovať proti korupcii. Rovnako tiež ponúka kroky, ktorými sa zvýši funkčnosť polície či garantovanie právnych istôt pri podnikaní. „Som rád, že sme položili na stôl materiál, ktorý je komplexný a jasný. Hovorí o postojoch našej strany vo veľmi závažných otázkach,“ zdôraznil Béla Bugár, ktorý pripomenul, že tvorby piatej časti Občianskej vízie 2016 sa ujala podpredsedníčka Most-Híd a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „V tíme bolo viac straníckych a mimostraníckych odborníkov, práce na vízii sa zúčastňoval aj pán poslanec Gábor Gál,“ spresnil.

Podľa Lucie Žitňanskej, každodennou skúsenosťou nás všetkých je, že štát neuľahčuje občanom život, ale naopak, skôr ho sťažuje. „Občania sú zneistení, či v každodennej praxi dokážu uplatniť svoje práva,“ vysvetlila podpredsedníčka strany s tým, že situáciu komplikujú aj obavy súvisiace s otázkou rovnosti pred zákonom, ako aj strach z rôznych foriem diskriminácie.

Lucia Žitňanská tvrdí, že zásadné problémy právneho štátu v SR majú viacero rovín. Zákonodarstvo je pod silnejúcim tlakom krátkodobo orientovaných záujmov ekonomických skupín, legislatívny proces je riadený výlučne politicky, pričom obrovským problémom je absentujúca verejná diskusia. „Navyše, korupcia a rodinkárstvo v štátnej správe a súdnictve takpovediac konzervujú existujúci negatívny stav,“ popísala problémy, riešeniu ktorých sa materiál venuje.

„Dokument Právny štát sa dotýka všetkých tých oblastí justície, ktoré dlhodobo považujeme za nefunkčné. Nanovo definuje fungovanie inštitúcií štátu a boj proti korupcii, ponúka spôsob ako skvalitniť legislatívny proces a v súdnictve predstavuje také zmeny, ktoré budú garantovať lepšiu vymožiteľnosť práva. Práve alarmujúca vymožiteľnosť práva je totiž najväčšou bariérou nielen tunajšieho podnikateľského prostredia, ale zásadne poškodzuje aj základné práva chránené ústavou a medzinárodnými dohovormi pri právnych sporoch súvisiacich s rodinou a deťmi,“ pomenovala Lucia Žitňanská problémy justície, pre ktoré dokument Právny štát ponúka návrhy riešení.

Exministerka spravodlivosti zdôraznila, že prirodzeným nástrojom k lepšiemu fungovaniu justície je vytváranie priestoru pre verejnú kontrolu výkonu súdnictva. „Povinné zverejňovanie súdnych rozhodnutí, nahrávanie súdnych pojednávaní či zavedenie elektronických registrov, najmä registra exekučných a konkurzných konaní, by malo byť tiež samozrejmosťou,“ vyhlásila Lucia Žitňanská.

Most-Híd podľa svojej podpredsedníčky považuje za dôležité podporiť aj zriadenie nezávislej inšpekcie na kontrolu polície a ďalších ozbrojených zborov. „Čo sa polície týka, považujeme za nevyhnutné aj jej odpolitizovanie. Je nesprávne, aby sa pozícia policajného prezidenta menila pravidelne po zmene vlády - to sa musí diať výlučne v závislosti od výsledkov práce,“ priblížila Lucia Žitňanská s tým, že strana podporuje aj odpolitizovanie verejnej správy.

Občianska vízia 2016 je strategickým materiálom Most-Híd, na ktorom pracuje medzinárodná skupina odborníkov, ktorí sa s predsedom a vedením strany venujú podstatným oblastiam politického a verejného života na Slovensku. Strana v rámci Občianskej vízie 2016 už predstavila dokumenty „Maďarská národnostná politika“, „Hospodárska politika“, „Politika riešenia chudoby a rómska politika“ a „Udržateľný vidiek“.

Ďalšiu časť strategického dokumentu Občianska vízia 2016 - právny štát si môžete prečítať v prílohe.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_pravny_stat.pdf97.58 KB
Zdielať: