Občianska vízia 2016: Vzdelávacia politika

Občianska vízia 2016
Most-Híd v pondelok predstavil dokument, ktorý je poradí šiestou časťou strategického materiálu strany – Občianska vízia 2016.

Vzdelanie má nezastupiteľné poslanie vo vzťahu ku kultúre a spoločným tradíciám. To však môže platiť iba v prípade, keď naše školy budú mať kľúčové postavenie nielen v odovzdávaní spoločných hodnôt, ale budú tiež schopné poskytnúť konkurencieschopné vedomosti na úrovni doby a budú poskytovať služby na vysokej úrovni. Aj to odznelo na pondelkovej tlačovej besede strany Most-Híd, na ktorej jej predseda Béla Bugár, poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie Árpad Érsek a bratislavská krajská predsedníčka strany zodpovedná za školstvo, Alžbeta Ožvaldová, predstavili už v poradí šiestu časť strategického materiálu strany - Občianska vízia 2016; tentoraz to bol dokument s názvom Vzdelávacia politika. Občianska vízia 2016 ako otvorený programový dokument bude prerokovaný na VIII. Sneme strany Most-Híd 13. septembra tohto roku.

Predseda strany Most-Híd poukázal okrem iného aj na fakt, že mnohí žiaci si nevedia svoje myšlienky správne sformulovať a preto je potrebné rozvíjať napríklad aj čítanie s porozumením. „Dôležité je tiež si uvedomiť, že škola plní v obciach aj takzvanú stabilizačnú úlohu a preto navrhujeme, aby žiaci mohli vyučovanie vo svojom materinskom jazyku počas prvých ôsmich tried navštevovať v mieste svojho bydliska. V opačnom prípade je potrebné urýchlene vybudovať sieť školských autobusov,“ zdôraznil Béla Bugár, pričom ešte uviedol, že ani za dva roky sa súčasnej vláde nepodarilo naše školstvo napojiť na potreby trhu. „Preto naše školstvo produkuje absolventov, ktorí nenachádzajú uplatnenie v praxi. Aj tom, ako toto zmeniť k lepšiemu, hovorí táto časť našej Občianskej vízie 2016,“ dodal.

Podľa bratislavskej krajskej predsedníčky strany Alžbety Ožvaldovej je nevyhnutné zabezpečiť externú odbornú podporu rozvojového úsilia vzdelávacích inštitúcií. „Je nutné zaviesť a prevádzkovať systém hodnotenia kvality, ktorý priamo súvisí s jednotlivými úrovňami a prostriedkami riadenia a riešenia úloh vzdelávacieho systému,” vysvetlila Alžbeta Ožvaldová. Podľa jej ďalších slov medzi prioritami v tejto súvislosti musí byť zveľaďovanie škôl, podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov či liberalizácia trhu s učebnicami.

„Žiak sa musí v danej škole cítiť komfortne a učiteľ sa nesmie cítiť len zamestnancom, ktorý po práci musí ísť do ďalšieho zamestnania, aby uživil svoju rodinu. Ak toto bude platiť, tak aj rodič bude spokojný,“ povedala Alžbeta Ožvaldová.

Odborníčka strany Most-Híd zodpovedná za školstvo tiež poukázala na nutnosť prepojenia trhu práce so školami. „V záujme zabezpečenia kvality a efektivity odborného vzdelávania, navrhujeme vytvorenie stredísk odborného vzdelávania, pre každý odbor a región, ktoré budú poskytovať komunikačnú podporu a odbornú pomoc,“ spresnila Alžbeta Ožvaldová.

Dokument Vzdelávacia politika predstavuje aj spôsob, ako riešiť problémy slovenského vysokého školstva, ktoré sú všeobecne známe.

„Vysokoškolský diplom získa oveľa viac absolventov, ako hocikedy predtým, objavujú sa však vážne pochybnosti ohľadom kvality existujúceho systému, najmä so zreteľom na medzinárodný kontext. Koncepcia vysokoškolského vzdelávania Občianskej vízie 2016 vychádza z tejto dvojakosti, a popri zachovaní najlepších prvkov existujúceho systému sa snaží o odstránenie jeho najväčších nedostatkov a chýb. Jedným z krokov pre nápravu by určite bolo prehodnotenie súčasného akreditačného systému, či zvýšenie učiteľských platov,” naznačila Alžbeta Ožvaldová a dodala: „V materiáli venujeme pozornosť aj otázkam budúcnosti národnostného vysokého školstva, v rámci ktorého považujeme dôležité posilnenie odborného zázemia Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, ktorá môže primárne reagovať na potreby pracovného trhu južného Slovenska,” upozornila Alžbeta Ožvaldová.

V kontexte menšinových škôl na Slovensku sa podľa slov Árpáda Érseka javí ako nevyhnutné analyzovať kvalitu výkonu tried na začiatku a na konci 4., 6. a 8. ročníka, vstupnými a výstupnými meraniami, v materinskom jazyku žiakov: „To by vo veľkej miere prispelo ku kvalitatívnej transformácii národnostného školstva a poskytlo by presné údaje o pedagogickom výkone jednotlivých škôl.”

Ako poslanec za Most-Híd dodal v uplynulom desaťročí zaniklo 32 maďarských málotriedok a počet žiakov klesol takmer o 8 tisíc. „Prioritou preto má byť zodpovedné garantovanie udržateľnej siete menšinových škôl, aby rodič, ktorý si vybral maďarskú školu, mal istotu, že prácu menšinovej vzdelávacej inštitúcie, ktorú jeho dieťa navštevuje, charakterizuje efektivita, výkonnosť, kvalita a v neposlednom rade nezaujatosť- všade na Slovensku.“

Ďalšiu časť strategického dokumentu Občianska vízia 2016 – Vzdelávacia politika, nájdete v prílohe.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_vzdelavanie.pdf71.92 KB
Zdielať: