Okresná konferencia Košice-okolie

Konferencia sa konala dňa 25.1.2014 v Čečejovciach za účasti 45 delegátov.

Konferencie sa ako hostia zúčastnili JakabElemér, Pavol Burdiga a Vladimír Vágasi.

Okrem vyhodnotenia činnosti za rok 2013 a volieb do krajskej samosprávy, boli prijaté aj hlavné

úlohy pre rok 2014, a to:

- aktívna príprava a realizácia volieb, ktoré sa budú konať v roku 2014, s dôrazom na komunálne voľby

- inventarizácia členskej základne

- zakladanie nových klubov Most-Híd v okrese Košice-okolie.

 

Viac fotiek z podujatia nájdete tu>>>

 

Zdielať: