Organizácie strany

Hlavnou myšlienkou strany Most-Híd od založenia je spolupráca. Neexistuje žiadna iná strana na domácej politickej palete, ktorej by európske hodnoty boli dôležitejšie. Cieľom každej organizácie strany je práve táto myšlienka.

IUVEN je mládežníckou organizáciou strany Most-Híd. Vytvára priestor pre mladých pod 32 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do politického života, chcú získať skúsenosti a chcú sa aktívne podieľať na práci IUVEN a Most-Híd.
iuven.most-hid.sk

 

Cesta do politiky nie je ľahká a jednoznačná. Hlavnou misiou IDEY je práve pomôcť našim členkám. Vo vedení organizácie sedia také ženy, ktoré už párkrát prerazili mužskosť politiky a dosiahli výrazné úspechy. Ich skúsenosť môže byť pomocnou rukou pre každú ženu v organizácií. Pridajte sa k nám!
idea.most-hid.sk