Péter Vörös: Neschopnosť Ústavného súdu SR rozhodnúť hrá Ficovi do karát

Péter Vörös
V stredu (17. septembra) Ústavný súd SR rozhodol o tom, že nevie rozhodnúť. A teda v podstate sa priznal, že je neschopný splniť si svoju základnú funkciu a nevie posúdiť, či zákon štátu je alebo nie je v súlade s Ústavou SR.

Táto neschopnosť sa prejavila tým, že Ústavný súd SR na svojom verejnom zasadnutí zamietol návrh skupiny poslancov na preskúmanie ústavnosti Zákona o štátnom občianstve, ktorý zakazuje občanom SR dvojaké štátne občianstvo. Skutočne zaujímavý výsledok po dlhých troch rokoch (!), odkedy sa Ústavný súd SR otázkou občianstva zaoberá.

O štátne občianstvo budú teda naďalej prichádzať ďalší občania tohto štátu len preto, že prijmú občianstvo inej krajiny. Naďalej budú porušované ich ľudské a občianske práva. To je stav, ktorý trvá už tri roky a ani po dnešnom dni sa nezmenil.

Právo na štátne občianstvo je základným právom, ktoré je jasne a jednoznačne definované v základnom zákone krajiny. Ústavný súd si v tejto súvislosti dnes vystavil „vysvedčenie” sám o sebe: je neschopný odhliadnuť od toho, že otázka bola významne prepolitizovaná.

Buďme úprimní: ťahanica okolo zákona o štátnom občianstve nie je ničím iným, ako malichernou pomstou Roberta Fica. Pomsta za to, že Maďarsko prijalo zákon, podľa ktorého poskytuje možnosť nadobudnúť štátne občianstvo Maďarom žijúcim mimo hraníc Maďarska bez toho, aby museli opustiť svoju rodnú zem.  Je to viacsečná odpoveď na zákon prijatý v Maďarsku: krutá pre občanov našej krajiny, zrejme tragikomická z pohľadu cudzinca a iba Robert Fico a jeho partaj si asi myslia, že Slovensko je víťaz tejto žabomyšej vojny.

Situácia je o to pikantnejšia, že Fico a jeho stranícky kolegovia chceli trestať len Maďarov, avšak nepodarilo sa im ani do dnešného dňa nájsť také riešenie, ktoré by sa vzťahovalo iba na nich. Paradoxne tento zákon najmenej zasiahol práve Maďarov, totiž z 880 ľudí, ktorí stratili svoje štátne občianstvo bolo len 55 žiadateľov o maďarské štátne občianstvo. Teraz je však úplne jasné, čo nás očakáva. Ficovi totiž rozhodnutie, presnejšie nerozhodnutie Ústavného súdu hrá do kariet. Teraz príde všemohúci pán premiér a všetko vyrieši jedným ťahom. Presnejšie povedané, príde jeho miestodržiteľ, minister vnútra Kaliňák, ktorý predloží novelu zákona o štátnom občianstve. Podľa tejto novely vraj stratia slovenské štátne občianstvo „len” tí, ktorí nebudú mať trvalý pobyt v inej krajine.  Niekoľko problémov tu však naďalej ostáva:

1) nevyrieši sa tým problém protiústavnosti, totiž naďalej bude štátne občianstvo odňaté občanom proti ich vôli,

2) konzervuje sa konflikt s Maďarskom, veď Maďarsko nebude vydávať cudzej krajine informácie o svojich nových štátnych občanoch,

3) štát bude nútiť vlastných občanov, aby obišli zákon, pretože oni budú naďalej prijímať štátne občianstvo iného štátu, aspoň im niekto pomôže poskytnúť potvrdenie o trvalom pobyte alebo v danom prípade – tak, ako to bolo aj doteraz – ani nenahlásia úradom nadobudnutie iného štátneho občianstva.

Je ale v každom prípade poľutovaniahodné, že sa takéto veci stávajú v 21. storočí, v členskej krajine Európskej únie, v krajine, ktorá sa považuje za právny štát s demokratickým zriadením.

Blog bol zverejnený na stránke denníka SME.

Zdielať: