Peter Krajňák: Naj učiteľ národnostných menšín a Učiteľ bez predsudkov

Dňa 08.05.2017 sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Poprade v poradí už 11.ročník ankety Zlatý Amos spolu s podporou MŠVVaŠ SR. V rámci ankety boli vyhlásené kategórie - Zlatá škola, Amos sympaťák, Cena Jána Gašperana a Učiteľ na ktorého sa oplatí spomínať.

Ministerstvo školstva v spolupráci s vyhlasovateľmi súťaže Zlatý Amos SR – OZ ADEVYK vyhlásili v tomto roku dve nové kategórie ocenenia pod názvom  Učiteľ bez predsudkov a Naj učiteľ národnostných menšín. Cieľom prvej kategórie bolo oceniť učiteľa, ktorý pracuje so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovanej rómskej komunity. Cieľom druhej kategórie bolo oceniť učiteľa, ktorý vyučuje v škole s vyučujúcim jazykom národnostnej menšiny. Víťazkou v prvej kategórie sa stala  Juliana Perečinská zo ZŠ Chminianské Jakubovany a v druhej kategórií Csilla Andruska zo ZŠ Gyula Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským – Juhász Gyula Alapiskola.

Absolútnym Zlatým Amosom sa stal Peter Uhrin zo ZŠ Karloveská v Bratislave.

Výhercom gratulujeme.

Zdielať: