Peter Krajňák: Príklady dobrej praxe vo Veľkej Čalomiji

Návšteva základnej školy vo Veľkej Čalomiji
Na záver týždňa dňa 26.5.2017 sa uskutočnila návšteva základnej školy vo Veľkej Čalomiji okr. Veľký Krtíš.

Na stretnutie so zástupcami školy a odborom školstva bol pozvaný štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, ktorého sprevádzali kolegyne z odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR, p. Prékop Mária a p. Skabela Rózsa.

V priestoroch školy mali možnosť vidieť aktívnu prácu, zanietených učiteľov a hlavne to, že často náročná práca pedagógov a ich zanietenie prináša pekné výsledky. Talentovaní a šikovní žiaci sa prezentovali spevom aj tancom. Predmetom spoločného stretnutia bolo aj vzájomné informovanie sa o aktuálnych témach, resp. pripravovaných zmenách v rámci rezortu školstva. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy a hlavne jej riaditeľovi Jánovi Petríkovi.

Zdielať: