Péter Vörös: „Ministerstvo školstva prišíva kabát ku gombíku“

Vörös Péter, a Híd parlamenti képvislője/ Péter Vörös, poslanec NR SR za Most-Híd
Poslanec NR SR za stranu Most-Híd, Péter Vörös v stredu (17.6.2015) ostro kritizoval ministerstvo za predkladanú novelu školského zákona.

Upozornil na to, že ministerstvo pri vypracovaní pedagogických programov a rôznych legislatívnych iniciatív nekonzultuje plánované zmeny so Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku.

Najdôležitejším nedostatkom predkladanej novely z pohľadu menšinového školstva považuje to, že sa nezaoberá problémom málotriednych škôl. Ako je to známe, pri poslednej zmene zákona v roku 2013 bol zavedený minimálny počet žiakov v jednej triede. „V dôsledku zmeny zákona, ktorá vstúpi do účinnosti práve teraz, v septembri roku 2015, budú totiž ohrozené tzv. málotriedne školy na vidieku. Asi nemusím pripomínať, že najviac sa toto rozhodnutie dotkne národnostne zmiešaného územia a predovšetkým národnostných škôl, v ktorých sa z roka na rok znižuje počet žiakov” – vyhlásil Vörös.

Tento problém si všíma aj predkladateľ zákona, pretože zavádza možnosť zlúčenia viacerých ročníkov na I. stupni základnej školy. „Toto opatrenie je však len akýmsi hasením požiaru, možno tým niektoré školy získajú čas, ale problém ako taký, sa nevyrieši.“ Spomínané opatrenie totiž neráta s tým, ako bude možné v 21. storočí pri súčasnom rozsahu učiva zabezpečiť vyučovanie viacerých ročníkov naraz, keď na to momentálne neexistuje učebný plán, technická podpora a pedagogická metodika „Nemyslíte si, že prišívate kabát ku gombíku? Totiž, právna úprava, ktorú dnes máme na stole, nerieši situáciu komplexne a už vôbec nie systémovo. Čiastkové riešenia nie sú riešením, pretože naliehavé problémy to neodstráni, iba viac zakonzervuje.” – zdôraznil poslanec za stranu Most-Híd, Péter Vörös.

Zákon nerieši ani ďalšiu otázku, ktorú už dlhodobo žiadajú predstavitelia Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a ďalších odborných združení. A to je zabezpečenie  prekladu štátneho vzdelávacieho programu, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov do jazykov národnostných menšín. Péter Vörös podal pozmeňujúci návrh, podľa ktorého ministerstvo školstva má zabezpečiť preklad týchto dokumentov do jazyka národnostných menšín. Podľa odôvodnenia by návrh „prinášal významné uľahčenie pedagogickej práce a výrazne by sa tým znížilo administratívne zaťaženie učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.”

Zdielať: