Péter Vörös: Na Ukrajine zaniknú maďarské školy?!

Ukrajinský parlament včera rozhodol o tom, že na národnostných školách, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským v nastávajúcom období budú vyučované všetky predmety v ukrajinskom jazyku.

Toto opatrenie je prízrakom tzv. alternatívneho vyučovania, ktoré  u nás chceli zaviesť za socializmu ale  tento návrh sa občas objavil aj v neskorších obdobiach. Nakoniec k tomu našťastie nedošlo. Toto opatrenie pravdepodobne zarazí každého, kto má v sebe aspoň minimálnu toleranciu voči národnostiam. Stane sa to v čase, keď poprední ukrajinskí politici takmer dennodenne chodia do Bruselu, a vyvíjajú maximálne úsilie v záujme toho, aby Ukrajina bola prijatá medzi členov Európskej únie. Stane sa to vtedy, keď krajina bojuje za to, aby sa dostala čím ďalej od Moskvy, a čím viac sa priblížila Bruselu. Stane sa to vtedy, keď Maďarsko, Slovensko aj ostatné členské krajiny únie poskytli mimoriadnu súčinnosť, aby bol pre ukrajinských občanov zavedený bezvízový styk. Dovolím si položiť otázku: má vedenie Ukrajiny jasno v tom, na akých hodnotách je založená Európska únia, ktoré sú základné princípy demokracie, dodržiavanie práv národnostných menšín a solidarita? Dúfam, že pán predseda Juncker pripomenie Ukrajine, že ak chcú patriť do spoločenstva európskych národov, aj oni musia dodržiavať naše spoločné hodnoty. Ak však Ukrajina zrušenie národnostného vyučovania myslí naozaj vážne a potlačí základné práva národností na vzdelávanie vo svojom materinskom jazyku, nemá čo hľadať v Európskej únii.

Zdielať: