Podľa Józsefa Nagya nie je pripravovaný zámer Zákona o odpadovom hospodárstve riešením na neporiadok v odpadovom hospodárstve

Exminister životného prostredia a poslanec NR SR za stranu Most-Híd, József Nagy, víta rušenie Recyklačného fondu ale to podľa neho ešte nie je riešením na neporiadok v odpadovom hospodárstve.
Podľa exministra z pripravovaného zámeru nového Zákona o odpadoch vyvstávajú tri vážne otázky a to: 
„Ako bude finančne zabezpečený separovaný zber v malých nelukratívnych obciach, ktorých je na Slovensku vyše 1 500? Ako budú motivovaní občania k separácii, pretože tí, ktorí separujú, by mali platiť menej za odpad? Kto bude platiť za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom obciam a kto bude platiť recyklačný poplatok na tento účel?“
József Nagy ďalej tvrdí, že: „kým sa nevytvorí centrálny orgán pre kontrolu financií a reálneho pohybu odpadu na Slovensku, dovtedy budú naše skládky vyzerať ako smetiská v rozvojových krajinách plné nebezpečných plastov, skla a hnijúcich potravín.“ Nagy upozorňuje najmä na fakt, že toto je vážnou hrozbou pre našu cennú strategickú surovinu, ktorou sú podzemné zásoby pitnej vody.
 

Zdielať: