Právny štát

Právny štát

Chceme dosiahnuť také Slovensko, v ktorom každý občan sa cíti ako doma, kde sa oplatí pracovať, kde sa dobre žije za predpokladu bezpečného pocitu, a v prípade potreby sa má na koho obrátiť so svojimi problémami.

Aj na Slovensko dolieha najväčší súčasný problém vyspelých demokratických krajín: takmer absolútna nedôvera občanov voči politikom a politickým inštitúciám. Pričom demokraciu považujú ľudia aj naďalej za najlepší možný systém, ale o politike si to už nemyslia. A nie je to prekvapujúce: je každodennou skúsenosťou nás všetkých, že štát neuľahčuje život občanom, ale naopak, skôr ho sťažuje.

Najdôležitejším prvkom vyššie načrtnutej krízy dôvery je absencia právnych istôt. Inými slovami, občania sú zneistení, či v každodennej praxi dokážu uplatniť svoje práva. Situáciu komplikujú aj obavy súvisiace s otázkou rovnosti pred zákonom, ako aj obavy z rôznych foriem diskriminácie.

Predmetná vízia má snahu načrtnúť obraz takého Slovenska, kde sa každý môže cítiť doma, kde sa oplatí pracovať, kde sa žije dobre a kde sa každý môže cítiť v bezpečí a keď má problém, tak vie, kto mu pomôže. Bez ohľadu na jeho pohlavie, národnosť, vierovyznanie, farbu pleti, sexuálnu orientáciu a vek. Zameriavame sa na tri hlavné princípy: princíp občianstva, na základe ktorého sú si občania rovní pred zákonom; princíp právneho štátu, v ktorom je aj štát subjektom práva a nie je iba jeho vykonávateľom a princíp štátu priateľského voči svojim občanom, ktorý funguje v záujme občana a nie naopak. Uvedené princípy majú byť uplatnené tak v oblasti výkonu moci, ako aj v oblastiach verejnej služby.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_pravny_stat.pdf97.58 KB
Zdielať: