Pre Média

Tlačové oddelenie

Hovorkyňa

Klára Debnárová
Tel: +421 948 244 263
Email: press@most-hid.sk; klara.debnar@most-hid.sk

Tlačová tajomníčka

Františka Dušíková
Tel: +421 917 641 827
Email: press@most-hid.sk; frantiska.dusikova@most-hid.sk