Prezident prijal ministra životného prostredia Lászlóa Solymosa

Minister životného prostredia László Solymos sa v utorok stretol s prezidentom Andrejkom Kiskom.

V čase prípravy programového vyhlásenia vlády spolu hovorili o efektívnom využívaní zdrojov, znižovaní emisií skleníkových plynov, prispôsobovaní sa zmene klímy a spolupráci krajín V4 v tejto oblasti.

 

 

Zdroj: www.prezident.sk

Zdielať: