Primátora Dunajskej Stredy inšpirovali mladí „mosťáci“

V decembri minulého roku začali členovia dunajskostredského klubu mládežníckej organizácie Iuven organizovať charitatívny ples. Ich cieľom bolo pomôcť mestskej Materskej škole Benedeka Eleka a za vyzbierané finančné príspevky im zakúpiť potrebné postieľky (20 kusov). Potrebná suma, ktorú aktivisti chceli vyzbierať od hostí, bola 1000 eur.

Materská škola v posledných rokoch už viackrát požiadala mesto o podporu, avšak vedenie mesta kvôli finančným nedostatkom ich vždy odmietla. Takto sa zrodil nápad mladých z organizácie Iuven spojiť užitočné s príjemným -  vyzbierať potrebné prostriedky v rámci jedného charitatívneho plesu. 

„S radosťou sme sa dopočuli, že primátorovi mesta, pánovi Zoltánovi Hájosovi sa predsa len podarilo nájsť finančné zdroje na pomoc  materskej školy, totiž deň po našom poslednom zasadnutí bolo každej škôlke prisľúbené zabezpečenie chýbajúcich zariadení. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi Hájosovi za síce pomalú, ale o to užitočnejšiu reakciu“, vyjadril sa predseda Iuvenu, Peter  Morvay. 

„Takto sa teda chceme zamerať na pomoc deťom z detského  domova v Dunajskej Strede, ktorých by sme chceli potešiť jedným jarným zájazdom do kúpeľného mestečka. Ďakujeme škôlke za doterajšiu spoluprácu a pevne veríme, že sa postieľky dostanú čím skôr k detičkám“, dodal regionálny predseda Iuvenu, Richard Földes.

Zdielať: