Protischránkový zákon posunuli poslanci do druhého čítania

Strana Most- Híd plní svoje záväzky, ktoré sme dali občanom. Národná rada SR posunula do druhého čítania balík zákonov, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Ministerka spravodlivosti L. Žitňanská chce krok za krokom zlepšovať prístup k spravodlivosti. Napomôcť tomu majú aj zákony, ktorými sa poslanci zaoberali už aj na tejto septembrovej schôdzi Národnej rady SR. Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov, či nový zákon o upomínacom konaní, ktorého cieľom je zlepšiť a zrýchliť vymožiteľnosť pohľadávok.   

Štát musí mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť aj na podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa mohli uchádzať o verejné zdroje, ako je to v rámci súkromného sektora. Na tejto filozofii je postavený aj návrh protischránkového zákona, ktorý dnes ministerka L. Žitňanská predstavila poslancom Národnej rady SR.  Predložený návrh spĺňa všetky podmienky účinného zákona, ktoré boli parlamentom zadefinované už v minulosti:

* odkrýva toho, kto zo schránkovej firmy skutočne profituje, nie len formálneho majiteľa; 

* pokrýva všetky oblasti narábania s verejnými prostriedkami, nie len verejné obstarávanie; 

* zabezpečuje verejnú kontrolu a 

* obsahuje reálne nástroje na vymáhateľnosť v prípade pochybností.

Zdielať: