Realita na Slovensku rok po parlamentných voľbách

10. marca uplynie presne rok od parlamentných volieb, ktorých víťazom sa stala strana Smer-SD a na základe získaných preferencií vystriedala vo vláde pravicovú koalíciu. V predvolebnej kampani sľuboval Smer istoty pre občanov SR, už po roku je však jasné, že nezabezpečí žiadne istoty pre občanov v pozitívnom zmysle slova.
Vo svojom volebnom programe Smer uviedol ako základné východisko eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. Strana Róberta Fica sľubovala vyššiu zamestnanosť, sociálny pokrok, rast kvality života, dobre fungujúce systémy vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, rozvoj regiónov, vybudovanie infraštruktúry, atď.
Aká je realita na Slovensku rok po parlamentných voľbách?
Sprísnenie Zákonníka práce, zavedenie (väčšinou vysokých) odvodov z dohôd a zvýšenie odvodovej záťaže živnostníkov priniesla vyššiu nezamestnanosť. V marci minulého roka bolo nezamestnaných 13,7% ľudí, koncom januára 2013 však už miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 14,8%, inými slovami pribudlo 30 tisíc nezamestnaných a ich celkový počet dosiahol skoro 450 tisíc. Máme najvyššiu mieru ľudí bez práce od mája 2004. Kým koncom roka 2012 Sociálna poisťovňa ešte evidovala 642 tisíc dohodárov, v strede februára už ich bolo menej ako 340 tisíc, obrovský úbytok, skoro o polovicu. Táto vláda z nich chcela urobiť zamestnaných. V realite sa však nimi nestali. Vláde sa podarilo rozšíriť rady tých, ktorí pracujú menej, prešli do šedej ekonomiky, stali sa nezamestnanými, a najväčšiu skupinu tvoria tí, ktorým sa výrazne znížil príjem (lebo ostali dohodármi a platia viac na odvodoch). Takto vyzerá podľa Smeru vyššia zamestnanosť, sociálny pokrok a rast kvality života. 
Rezort školstva za uplynulý rok charakterizovala nekompetentnosť, chaos, nekoncepčnosť, veľkou medializáciou oznámené a následne stiahnuté reformy, netransparentné návrhy zmien školských zákonov bez poskytnutia dostatočného času a širokosiahlejšieho rokovania s odbornou verejnosťou, štrajk učiteľov, priebežne neriešený úbohý stav v oblasti učebníc, pretrvávanie nesystémovosti a poddimenzovaného financovania školstva, vyhlásenie vojny súkromným a cirkevným školám, vrátane súkromných vysokých škôl, atď. Chýba pretrvávajúca koncepcia, namiesto toho rezort mení už aj tak nespočetný krát menenú školskú legislatívu, miestami akoby úplne postrádajúcu odbornosť, nariadenia vlády a vydáva nové smernice. Celé školstvo sa vďaka nepremysleným,  unáhleným a nesystémovým zmenám legislatívy stalo ešte horším, ako v minulosti.
Dobre fungujúci systém zdravotnej starostlivosti si Smer predstavuje zavedením unitárneho zdravotného systému a zrušením súkromných zdravotných poisťovní. Tento systém povedie k vytvoreniu monopolného postavenia, čo je v rozpore so záujmami pacientov.
Rozvoj regiónov a budovanie infraštruktúry si Smer tiež vysvetlil po svojom: rušenie železničných spojov na miestach, kde neexistujú iné možnosti cestovania, meškanie projektu výstavby rýchlostnej cesty R7, zrušenie výstavby Ipeľských mostov, atď.
Rok po parlamentných voľbách je teda realita nasledovná: ekonomika sa rýchlo spomaľuje, nezamestnanosť rastie a dosahuje rekordné úrovne, dane a odvody sa zvyšujú, rastie verejný dlh... Jediné, čo klesá je nádej, že Smer bude robiť rozumnú politiku.
Naviac Róbert Fico rozdeľuje našu spoločnosť na dve časti, kde sa snaží vsugerovať občanom, že Smer je dobrý a opozícia je zlá lebo len kritizuje a chce zle. Je to politika dvoch tvárí,  lebo keď bol on v opozícii tvrdil, že úlohou opozície je kritizovať ale na rozdiel od neho v opozícii, súčasná opozícia ponúka aj riešenia.
 

Zdielať: