Recepty na pozdvihnutie vidieka

Vidiek môže byť úspešný len vtedy, ak jeho obce dostanú chuť do života, jeho občania budú aktívni a budú pracovať spoločne pre pozdvihnutie regiónu. Na základe týchto poznatkov sa László Balódi, starosta obce Vydrany, a István Vavrek, starosta gemerskej obce Rimavská Seč dohodli na spolupráci s cieľom rozšíriť svoje skúsenosti.

László Balódi poukázal na príklade svojej dediny na to, že je potrebná sila spoločenstva k tomu, aby starosta mohol vykonávať svoju prácu s plným nasadením. Obec a jej občania musia pracovať v symbióze, aby mohli napraviť škody spôsobené súčasnou ekonomickou situáciou. Pripomenul tiež, že na rozdiel od ostatných okresných obcí vo Vydranoch počet obyvateľov rastie.

„Podstatou nie sú peniaze. Ak obec nežije ako jedna fungujúca bunka, tak starosta márne investuje do hocičoho. Je dôležité aby HDP obce kolovalo v rámci obce. Ak je to možné, tak všetok domáci produkt by sa mal predávať doma, peniaze by sa mali minúť v obci. Okrem toho, že sa týmto udržiava zdravý krvný obeh obce, vytvoria sa tým aj nové pracoviská. Ak mám rozhodovať o otázkach týkajúcich sa budúcnosti obce, vždy si pomyslím na to, ako by som mohol zapojiť miestnych do spoločenského života, ako by sme vedeli spoločne budovať a skrášľovať obec,” vysvetlil Balódi. 

István Vavrek priblížil svoje skúsenosti z Gemerského regiónu. Z pozície starostu Rimavskej Seče, ale aj z pozície vedúceho organizácie Purt zistil, že ak sa k ľuďom postaví ako k rovným partnerom a zaobchádza s nimi ako s riešením, a nie ako s problémom, tak výsledok sa určite ukáže.

„Základná myšlienka Purtu je veľmi jednoduchá: miestni aktivisti môžu rozhodovať o tom, ako by sa dalo najviac pomôcť našim obciam. A potom im umožníme, aby aj vyriešili dané problémy. Snažíme sa o to, aby sme vychovali takú skupinu aktivistov, ktoré spoločným úsilím vie napomôcť gemerským a novohradským obciam.  Aj ako starosta sa pokúšam zapojiť čo najviac rodín do skrášľovania obce, do naštartovania nefungujúcich inštitúcií a taktiež do postupného vyrovnania finančnej situácie obce,” dodal Vavrek.

 

Zdielať: