Republiková rada IDEY si zvolila novú predsedníčku

Členky ženskej organizácie strany Most-Híd IDEA si dnes na volebnej Republikovej rade zvolili nové vedenie a schválili rámcový program na rok 2015

Dnes, 25. februára sa v Bratislave uskutočnila druhá Republiková rada ženskej organizácie IDEA, na ktorú boli pozvané všetky členky organizácie 

Prítomné členky zhodnotili aktivity organizácie v roku 2014.  IDEA organizovala niekoľko školení venujúcich sa rôznym témam a radu regionálnych stretnutí po celom Slovensku. V roku 2014 sa IDEA stala aj členom ženskej organizácie Európskej ľudovej strany (EPP Women).

Následne prebehla voľba nového predsedníctva IDEY. Za predsedníčku bola zvolená Irén Sárközy, ktorá členkám predstavila svoju víziu pre organizáciu. Témy, ktorým sa v nadchádzajúcom roku IDEA bude venovať sú napríklad boj proti násiliu na ženách, rovnaké mzdy pre ženy, rovnosť žien a mužov v politike ako aj v hospodárskej oblasti. Irén Sárközy sa v minulom roku zúčastnila niekoľkých stretnutí  EPP Women a aj z týchto stretnutí chce čerpať inšpiráciu do ďalšieho fungovania organizácie.

Ďalšími členkami predsedníctva sa stali Zuzana Csadyová, Ľubica Kováčová, Petra Nagyová-Džerengová, Magda Tárnoková a Andrea Vitkóová. Nové predsedníctvo navrhlo rámcový program na rok 2015, ktorý bol jednohlasne schválený účastníčkami Republikovej rady. 

Idea je ženskou organizáciou strany Most-Híd, ktorá bola založená v júni 2013 a vytvára fórum pre všetky aktívne ženy. V roku 2015bude organizácia Idea organizovať široké spektrum aktivít vrátane Občianskeho salónu, ktorý sa bude venovať ženám v politike ako aj odbornej konferencie na tému kvóty pre ženy.

 

Galéria: 
Zdielať: