Rokovania o spoločnom európskom prokurátorovi sa počas SK PRES dostávajú do finále

​V Luxemburgu sa dnes zišli ministri spravodlivosti členských krajín EÚ, aby v rámci zasadnutia Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci EÚ prediskutovali sériu dôležitých tém. Zasadnutiu predsedala podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

​Počas slovenského predsedníctva sme sa významne posunuli v rokovaniach o zriadení spoločného európskeho prokurátora ako aj v otázke boja proti podvodom s DPH. Od začiatku SK PRES sme deklarovali, že EPPO je jednou z našich priorít a že počas SK PRES vynaložíme maximálnu snahu ukončiť rokovania o návrhu nariadenia na úrovni Rady. Po náročných rokovaniach sme práve počas slovenského predsedníctva mohli Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci predložiť prvýkrát úplnú normatívnu časť nariadenia o zriadení EPPO.

Dostávame sa tak bližšie k splneniu cieľa Komisie, ktorým je prostredníctvom navrhovaného nariadenia posilniť boj proti trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie zriadením Európskej prokuratúry, ktorá bude mať právomoc v tejto oblasti.

Posun počas nášho predsedníctva nastal aj v podpore myšlienky stíhať podvody s DPH na európskej úrovni práve úradom európskeho prokurátora.

Návrh na zriadenie spoločného európskeho prokurátora je téma, o ktorej sa rokuje už niekoľko rokov. Medzi členskými štátmi existovala zhoda, že je potrebný efektívny nástroj v boji proti trestným činom, ktoré sa dotýkajú finančných záujmov EÚ. Líšili sa však v predstavách riešenia tejto témy. Kľúčovým slovom v týchto diskusiách bola od začiatku efektívnosť – teda aby nebola budovaná len inštitúcia pre inštitúciu, ale skutočne efektívny úrad v boji proti podvodom s európskymi peniazmi, ktorý prinesie pridanú hodnotu pri stíhaní takýchto trestných činov. V tomto duchu pokračovali aj rokovania počas SK PRES.  

Už na júlovom neformálnom zasadnutí ministrov spravodlivosti v Bratislave podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská  informovala partnerov, že naším cieľom je dostať na rokovací stôl kompletnú verziu návrhu nariadenia o EPPO. Spolu s týmto návrhom bola ministrom na Rade predstavená aj analýza nákladov a prínosov EPPO. Tá poukázala na jasné benefity zriadenia tohto úradu EPPO pre Európsku úniu a jej občanov z hľadiska zlepšenia ochrany finančných záujmov EÚ, pričom zahrnutie vyšetrovania veľkých cezhraničných podvodov s DPH je kľúčovou pridanou hodnotou budúceho úradu.

„Zavedenie úradu európskeho prokurátora by znamenalo dôležitý politický krok vpred, pretože pôjde o novú európsku inštitúciu zameranú na ochranu finančných záujmov Európskej Únie v oblasti trestného práva,“ povedala ministerka L. Žitňanská.

Úrad európskeho prokurátora má ambíciu stať sa efektívnym riešením na odstíhanie a vyšetrovanie závažnej finančnej kriminality, ktoré v rámci Európy nepozná hranice. Aj preto bolo snahou počas rokovaní presadzovať myšlienku, aby EPPO vyšetroval aj veľké karuselové podvody na dani z pridanej hodnoty, čo jednotlivé štáty sami len so svojimi silami nedokážu efektívne robiť.

V tejto otázke boli dôležité aj rokovania s ministrami financií, ktorí sa na začiatku prikláňali k tomu, že otázka DPH je skôr daňovou ako trestnoprávnou. Vzájomnými rokovaniami však došlo k posunu. Argument bol zrejmý – ak do kompetencie EPPO budú skutočne spadať veľké cezhraničné podvody na DPH, pocítia to v konečnom dôsledku národné štátne rozpočty, pretože tieto peniaze sa vrátia do štátnych kás. Ministri financií majú v súčasnosti tendenciu súhlasiť s takýmto smerovaním ďalších rokovaní.

Diskusia na Rade ministrov v Luxemburgu o návrhu nariadenia EPPO bola dôležitým podkladom pre nasledovné intenzívne rokovania, ktoré by mohli viesť k dosiahnutiu kompromisu do konca roka a tak úspešne ukončiť rokovania o tomto dôležitom návrhu.

 

Zdielať: