Rozhovor s Árpádom Érsekom

Érsek Árpád/ Arpád Érsek
Rozhovor s Árpádom Érsekom, poslancom NR SR za stranu Most-Híd o blížiacich sa parlamentných voľbách

Čo ste spravili vo svojom odbore, kvôli čomu by vám voliči mali vyjadriť podporu?

Snažil som sa pôsobiť v troch oblastiach. V oblasti školstva som považoval za najväčšiu výzvu záchranu málotriedok a takisto vybudovanie životaschopného školského systému. Parlament schválil môj predkladaný návrh v súvislosti so školským zákonom, pomocou ktorého sa podarilo zachrániť málotriedky do septembra tohto roku. S tým sme vytvorili základné podmienky na vypracovanie adekvátnej koncepcie pre odborníkov školstva. Našim cieľom je taktiež zvyšovanie úrovne kvality maďarských škôl na Slovensku, aby vyhovovali očakávaním rodičov. 

V oblasti dopravy sa moja činnosť ukazovala pri modernizovaní infraštruktúry južného Slovenska, keďže pokial neexistujú adekvátne cesty, fungujúce železnice, či poprípade prístav s dostačujúcou kapacitou, tak investori neprídu na túto časť krajiny. Mimochodom ani vláda nedáva do pozornosti južnú časť Slovenska investorom. Preto každodenne sledujem prípravy výstavby rýchlostnej cesty R7. Viackrát som interpeloval ministra, organizoval som viacero rokovaní medzi predstaviteľmi rezortu a dopravy a so starostami dotknutých obcí s tým cieľom, aby urýchlili potrebné prípravy na výstavbu cesty medzi Bratislavou a obcou Holice. Urgoval som taktiež výstavbu obchádzky z Komárna, ktorá je dôležitá aj z toho dôvodu, aby po nej mohli cestovať z nového Dunajského mosta. Snažím sa aj o najrýchlejšiu výstavbu južných úsekov dialníc R7-R2.

Ako bývalý profesionálny športovec a tréner som veľa spravil aj pre prijatie zákona o športe. Nakoniec vládna strana veľa prebrala z nášho návrhu zákona, ktorý bol kvalitnejší, ale aspoň na základe maďarského a poľského zákona sme dosiahli, že olympionici a športovci zo svetových súťaží po ukončení svojej profesionálnej kariéry dostanú určitú rentu. Vládna väčšina taktiež schválila môj pozmeňovací návrh, ktorý umožňuje menej populárnym športovým odvetvím flexibilnejšiu organizovanosť, fungovanie zväzu a podporu v rozpočte.

Prečo by vás mali krúžkovať voliči?

O tomto – po vyhodnotení mojej doterajšej práce – musia rozhodovať voliči. Neskromne by som však dodal, že za moju prácu a aktivitu vo volebnom období si snáď zaslúžim podporu, čo by ma pobádalo k ďalšej práci.

3. Čo považujete za svoj prvotný ciel?

Chceme dosiahnuť aby bol lepší život na južnom Slovensku. Chceme takú krajinu, kde je odbornosť a morálna bezúhonnosť najdôležitejšou mierou. Takú krajinu, kde bez otázok odvolajú ministra, štátneho zamestnanca, alebo poslanca, ktorý sa zapletie do korupcie. Preto som sa ozval v súvislosti s kompou medzi Vojkou a Kyselicou. Tešilo ma, že na prívodnom kanáli bude premávať rýchlejší dopravný prostriedok s vyššou kapacitou, avšak nemohol som zostať ticho keď som sa dozvedel, že zopá ľudí si z našich daní niečo zarobili do vlastného vrecka. 

4. Čo by ste chceli dosiahnuť ako poslanec NRSR?

Čím skoršie uskutočnenie mojej predošlej odpovede. Okrem toho to, aby náš materinský jazyk nezostal medzi štyrmi stenami. Aby na národnostne zmiešaných územiach mohol každý využívať svoje právo na materinský jazyk, aspoň v takej miere, ako sa to pomocou zákona podarilo presadiť strane Most-Híd počas Radičovej vlády.

 5. V porovnaní s ostatnými kandidátmi čo je to malé plus, čo ponúkate pre Maďarov žijúcich na Slovensku?

Počas mojej športovej kariéry a neskôr za pôsobenia poslanca NRSR sa mi podarilo vybudovať priateľské vzťahy s mnohými domácimi aj zahraničnými odborníkmi. Hocikedy sa k nim môžem obrátiť pre dobré rady, konzultácie. Tieto odborné a priateľské vzťahy mi napomáhajú k mojej práci.

6. Čo považujete za svoje krédo?

Prvom rade chcem slúžiť všetkým občanom Žitného ostrova a aj ostatným obyvateľom južných regiónov, aby sa žiadna časť krajiny necítila ako nevlastná dieťa. Prajem každému aby si našli poctivú robotu na základe svojej odbornosti, aby sa mohli uplatniť doma pri svojom bydlisku.

 

 

Zdielať: