Školáci majú za sebou polovicu školského roka, v piatok nás čakajú polročné prázdniny

V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka 2017/2018 štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák (Most-Híd) navštívil cirkevnú Spojenú školu sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove, aby osobne poďakoval žiakom a učiteľom za ich odvedenú prácu v prvej polovici tohto roka.

Na celom Slovenku si 31.1. prevzalo výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok takmer 469-tisíc žiakov základných škôl (vrátane špeciálnych) a viac ako 222-tisíc žiakov stredných škôl (spolu so špeciálnymi). Z toho v školách s vyučovacím jazykom maďarským to bolo takmer 30-tisíc žiakov a takmer 10-tisíc študentov stredných škôl a gymnázií. V piatok 2. februára 2018 čakajú žiakov polročné prázdniny.

Strana Most-Híd sa bude naďalej spolupodieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pedagogických a  nepedagogických zamestnancov našich škôl  a touto cestou im ďakujeme za aktívnu prácu pri zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Už tento rok chce strana Most-Híd prísť s ďalšími iniciatívami na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov našich žiakov. Prípadné podnety k otázkam školstva a vzdelávania môžete posielať na náš e-mail: i-skola@most-hid.sk alebo kontaktujte riaditeľku Odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín a inkluzívneho vzdelávania pani Máriu Prékop.

 

 

 

Zdielať: