Skončilo sa prechodné obdobie pre zápis do RPVS

Každá firma, ktorá od 1. februára 2017 chce obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100.000€ alebo v úhrne 250.000€ v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. S posledným júlovým dňom uplynulo polročné prechodné obdobie, ktoré mali firmy na zápis do tohto registra. Na Okresný súd Žilina, ktorý údaje do registra zapisuje, prichádzali návrhy na zápis aj doslova v hodine dvanástej.

Od účinnosti nového protischránkového zákona (1.2.2017) bolo na Okresný súd Žilina doteraz doručených celkovo 12 763 návrhov na zápis do registra partnerov verejného sektora, z toho 8 474 prvozápisov. K 31.7.2017 bolo zaregistrovaných spolu 9 834 subjektov.  

V posledný deň prechodného obdobia (31.7.2017) bolo podaných 417 návrhov na zápis. Dva návrhy boli podané o 23:54 a posledný presne o polnoci. Spolu s návrhmi, ktoré boli podávané elektronicky v sobotu aj v nedeľu, evidoval Okresný súd Žilina včera 1 388 návrhov na zápis do registra partnerov verejného sektora.

Prechodné polročné obdobie bolo určené na to, aby si firmy dokázali zabezpečiť:

1.Pre-registráciu: Tu ide o subjekty, ktoré boli pôvodne zapísané v registri konečných užívateľov výhod, ktorý viedol Úrad pre verejné obstarávanie. Tieto subjekty mali do 31.7.2017 podať na žilinský okresný súd návrh na zosúladenie pôvodného zápisu s novou úpravou ak sa na ne vzťahujú podmienky zápisu podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Ak tak nespravili, budú z registra vymazané, čo znamená vylúčenie z možnosti prijímať verejné zdroje.

Na účely overenia, či došlo alebo nedošlo k preregistrácii možno využiť funkcionalitu dostupnú na https://rpvs.gov.sk/rpvs/ v rámci rozšíreného vyhľadávania, kde treba zvoliť možnosť "Zobraziť nepreregistrované subjekty" a následne spustiť vyhľadávanie (tlačidlo "Hľadaj"). Výsledkom použitia tohto filtra je zoznam subjektov, u ktorých nedošlo k zosúladeniu údajov s novou právnou úpravou."

Treba ale upozorniť, že niektoré návrhy ešte nemusia byť vybavené aj keď sú podané v zákonnej lehote a tým pádom má táto informácia informatívny charakter. Neznamená to automaticky, že subjekt bude vymazaný.

2.Dodatočný zápis: Tu ide o subjekty, ktoré majú so štátom uzatvorené ku dňu účinnosti zákona „živé“ zmluvy. Tieto subjekty mali zabezpečiť svoj zápis do registra do 31.7.2017. Teda nie len podať návrh do 31.7.2017, ale aj zabezpečiť vykonanie zápisu. Ak sa tak nestalo, verejný sektor môže:

Odstúpiť od zmluvy
Prestať plniť zmluvu bez vzniku omeškania

3.Dodatočný zápis pre držiteľov tzv. verejných licencií: Tu ide o kategóriu subjektov, ktoré sa zapisujú do registra nie preto, že berú peniaze, či majetok od štátu, ale zapisujú sa preto, lebo sú držiteľmi licencie na výkon určitej činnosti, napr. poverená osoba pri výbere diaľničného mýta, zdravotné poisťovne a pod. V tomto prípade bolo potrebné podanie návrhu na zápis najneskôr do 31.7.2017, inak sa spustí proces odňatia licencie.  

Ak má ktokoľvek pochybnosti o pravdivosti údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, môže podať Okresnému súdu v Žiline kvalifikovaný podnet. Na jeho základe súd preverí pravdivosť a úplnosť údajov. Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé, vystavuje sa riziku vysokých sankcií, až po výmaz z registra, ktorý znamená zamedzenie možnosti uchádzať sa o verejné zdroje v budúcnosti.

Informácie o zákone o registri partnerov verejného sektora, elektronické služby registra, často kladené otázky aj s detailmi kritérií pre zápis nájdete TU. Otázky, ktoré nenájdete v zozname často kladených otázok, môžete zaslať na e-mail rpvs@justice.sk.

 

Zdielať: