Snem ženskej organizácie IDEA

Primárnym cieľom organizácie je naďalej podpora postupu a kariérneho rastu politicky aktívnych žien strany.

Snem, ktorý sa konal 30.septembra, otvorila poslankyňa NR SR a predsedníčka ženskej organizácie strany Most-Híd Irén Sárközy hodnotením uplynulého obdobia. Vo svojom prejave načrtla koncepciu plánovanej činnosti a rámcového programu  na rok 2017, dotkla sa aj priorít nasledujúceho obdobia. Primárnym cieľom organizácie je naďalej podpora postupu a kariérneho rastu politicky aktívnych žien strany.

Predsedníčka prítomným členkám pripomenula pôvodné ciele, ktoré organizácia stanovila pred tromi rokmi pri svojom vzniku, z ktorých vyzdvihla úsilie o rovnakú účasť žien v politike a o ich rovnaký prístup k moci, respektíve zastúpenie záujmov žien na vidieku. V súvislosti s neúmernou prítomnosťou žien v oblasti moci podložila údajmi z poslednej súhrnnej správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Slovensko v prieskume skončilo na predposlednom mieste. Index skúmal rôzne oblasti, naša krajina najhoršie hodnotenie dosiahla práve v oblasti moci, pri ktorej sa meria počet žien napríklad v správnych radách, finančných inštitúciách, firmách, ktoré sú kótované na burzách a samozrejme v parlamente.

Ťažiskom plánovanej činnosti IDEY je projekt mentoringu. Proces, ktorý je už dlhší čas dôverne známy a úspešne používaný v oblasti vzdelávania a školstva, prítomným predstavila novozvolená členka predsedníctva, Žaneta Pavlíková. IDEA mentoring vníma ako jeden z dôležitých nástrojov odborného rastu žien.

O plánovaných podujatiach s ambíciou osloviť širšiu verejnosť hovorila ďalšia členka predsedníctva, Zuzana Csadyová. Upriamila pozornosť na sériu večerných rozhovorov s názvom Občiansky salón, v rámci ktorého sa venujú témam, ktoré majú veľký význam zvlášť pre ženy. V tomto roku sa uskutočnia ešte dva salóny, prvý 13. októbra v Bratislave a druhý 2. decembra v Dunajskej Strede. Pozvanie predsedníctva prijali predsedníčka Aliancie žien Slovenska, Katarína Farkašová a psychologička Nora Lauková. Budú sa venovať téme sklený strop -  netradičným spôsobom - z pohľadu psychológie a audiovizuálneho diela z autorskej dielne Kataríny Farkašovej. Panelistky decembrového Občianskeho salónu, pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv budú diskutovať o ľudských právach a násilí žien.

Ženská organizácia IDEA vznikla v júni 2013 z iniciatívy politicky aktívnych žien v strane Most-Híd ako fórum sympatizantiek politiky strany. 

 

 

 

 

Zdielať: