Solymos žiada prostredníctvom interpelácie od premiéra vysvetlenie k odvolaniu Dušana Hégliho

Podpredseda strany Most-Híd a člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá, László Solymos, zaslal premiérovi Róbertovi Ficovi interpeláciu, v ktorej ho žiada o vysvetlenie konkrétnych dôvodov, z akých bol vedúcim Úradu vlády SR Igorom Federičom z postu riaditeľa tanečného divadla Ifjú Szivek odvolaný Dušan Hégli, keďže pán Hégli zabezpečil nápravu všetkých nedostatkov zistených kontrolou Úradu vlády SR. Solymos sa odvoláva na výsledky finančnej kontroly tohto umeleckého súboru, ktorá trvala päť mesiacov, ako aj na výsledky kontroly činnosti samotného riaditeľa, ktorá trvala mesiac.
Uvedené kontroly boli ukončené zisteniami technického charakteru, pričom zistené nedostatky boli bezodkladne odstránené. Odstránenie uvedených nedostatkov bolo potvrdené aj Odborom kontroly Úradu vlády SR, ktorý tomuto umeleckému súboru udelil aj pochvalu. Následne Úrad vlády SR uzavrel s Dušanom Héglim v apríli 2013 aj novú pracovnú zmluvu.
Solymos ďalej prostredníctvom interpelácie žiada aj o zodpovedanie na otázky, či bol premiér informovaný o tom, že sa vedúci Úradu vlády SR chystá odvolať Dušana Hégliho z postu riaditeľa Ifjú Szivek a či tento krok neslúži k tomu, aby mohol Úrad vlády SR, v zastúpení jeho vedúcim, previesť budovu Ifjú Szivek na Mostovej ulici č.8 v Bratislave, ktorá je vo vlastníctve SR, na tretiu osobu.
 

Zdielať: