Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na Celoštátnom ľudovo-umeleckom festivale v Želiezovciach

Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnil v Želiezovciach v dňoch 10. – 12. júna 2016 jubilejný 50. ročník Celoštátneho ľudovo-umeleckého festivalu.

Podujatie, ktoré bolo podporené v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2016, pripravil a zorganizoval oblastný výbor Csemadoku v Leviciach. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na slávnostnom galaprograme v nedeľu 12. júna 2016, ktorým festival vyvrcholil. Pestrý program pozostávajúci z konferencie, odborných prednášok, besied, interaktívnych tvorivých dielní, ľudovo-umeleckého jarmoku, vystúpení amatérskych a profesionálnych hudobných a tanečných telies, tanečných domov a výstav navštívilo počas troch dní okolo 7 tisíc návštevníkov. Organizátorom sa podarilo naplniť poslanie prezentovať tradičnú ľudovú kultúru v jej prirodzených podobách a vrátiť mestu na Pohroní tradičný festival kultúry Maďarov na Slovensku.

Zdielať: