Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na výstave Výmenné domovy – Felcerélt otthonok – Austausch der Heimat

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, László Bukovszky sa 30. novembra 2016 zúčastnil na výstave Výmenné domovy – Felcerélt otthonok – Austausch der Heimat, ktorú organizuje Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

Výstava, ktorá bola podporená z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2016, sa týkala násilného presídlenia rôznych skupín obyvateľstva, ktoré sa udiali po 2. svetovej vojne. Podujatie, ktoré otvoril splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, sa návštevníkom výstavy usiluje priblížiť paralelné osudy rôznych skupín obyvateľstva, ktoré sa stali obeťami spomínaných udalostí. Splnomocnenec vo svojom príhovore zaželal všetkým návštevníkom, aby poznanie, ktoré načerpajú slúžilo k prehlbovaniu vzájomnej tolerancie a pochopenia.

Zdielať: