Spoločné vyhlásenie Rudolfa Chmela a Lucie Žitňanskej

Spoločné vyhlásenie Lucie Žitňanskej, členky Ústavnoprávneho výboru NR SR a Rudolfa Chmela, predsedu Výboru NR SR  pre ľudské práva  a národnostné menšiny
Prístup Vlády SR a parlamentnej väčšiny Smer-SD k vymáhaniu a rešpektovaniu ľudských práv je vo vyspelom demokratickom štáte škandalózny. Zamedzenie vystúpeniu ombudsmanky v otázkach porušovania ľudských práv, ktorej ústavnou povinnosťou je informovať o stave práv občanov, nie je len za hranicou elementárnej slušnosti, ale protirečí demokratickým zásadám vyspelej Európy.
Podstatou materiálu, ktorý ombudsmanka predložila vláde, sú totiž opatrenia, v ktorých navrhovala zabezpečiť monitoring policajných zásahov kamerami a rovnako takto zabezpečiť aj monitoring priestorov, kde polícia predvádza zadržaných. Ide teda o opatrenia, ktoré majú výlučne preventívny charakter a sú v záujme všetkých obyvateľov, ale aj v záujme samotnej polície a jej dôveryhodnosti. Vláda svojim konaním nerešpektovala ústavou dané postavenie verejného ochrancu práv, keď riadne neprerokovala materiál ombudsmanky. Navyše dôvody, ktoré pri svojom konaní uviedla, sa nezakladajú na faktoch  jasne vyplývajúcich z materiálu, ktorý verejná ochrankyňa práv vláde predložila. Materiál na vládu postúpila až po tom, čo ani prezídium policajného zboru ani ministerstvo vnútra nereagovalo adekvátne na jej podnety ohľadne policajného zásahu v Moldave nad Bodvou. O politické zneužitie témy policajného zásahu sa tak celkom jednoznačne postarala vláda SR, a nie ombudsmanka.
Namiesto ochrany práv slabých a chudobných pred zlovôľou štátu - lebo hlavne pre nich je tu verejný ochranca práv - sme zo strany údajne sociálnodemokratickej vlády svedkami ďalšieho odcudzovania sa štátu, straty dôvery v jeho schopnosti garantovať základnú spravodlivosť medzi najchudobnejšími. Takýto prístup premiéra a prezidentského kandidáta ako aj jeho ministra vnútra nás však nielenže stojí s každým ďalším zlyhaním viac a viac peňazí a zároveň likviduje aj tú malú nádej, že dokážeme vybudovať civilizovaný a prosperujúci demokratický štát pre všetkých. Premiér a vládna strana sa postojom k úradu verejnej ochrankyne práv už nielenže neskrývane vezú na populistickej vlne, ktorej podhubie tvoria extrémisti a neonacisti, ale chcú zrejme v tomto trende udávať hlavný tón. S extrémizmom však nemožno zvíťaziť tak, že sa vyberieme jeho smerom.

Zdielať: