Spoločné vyhlásenie slovenských europoslancov o školskej reforme na Ukrajine

Európsky Parlament - Nagy József
Vyše polovica slovenských europoslancov zo politických zoskupení EPP, S&D a ECR vyjadrujú znepokojenie nad schváleným zákonom o školskej reforme na Ukrajine. Dôvodom sú hlboké zmeny, kde sa už ďalej nepočíta s vyučovaním v jazykoch národnostných menšín na stredných a vysokých školách, ako to za vyše polstoročia fungovalo na Ukrajine a ako je to pravidlom v celej Európskej únii.

“Vyjadrujeme obavy že tento krok vyvolá veľké vnútorné napätie v krajine, kde žije 25% občanov, hlásiacich sa k nejakej národnostnej menšine a bezprostredne obmedzí ich právo k prístupu ku vzdelávaniu v materinskom jazyku. Navyše máme obavy, že tento krok vážne ohrozí aj prístupový proces Ukrajiny do EU. Na Ukrajine žije tretí najväčší počet Slovákov krajanov v zahraničí a touto zmenou by stratili jediné a dobre fungujúce slovenské gymnázium v Užhorode. Rovnako sú ohrozené práva významnej Rusínskej a Maďarskej menšiny na Ukrajine.”

Kontroverzný krok Ukrajinského parlamentu vyvolalo protestné reakcie  europoslancov z Rumunska, Bulharska, Maďarska, Poľska a Grécka, z členských štátov, ktoré majú státisíce krajanov a tým aj stovky stredných a mnohé vysoké školy ohrozené na Ukrajine.

Táto právna úprava znamená porušenie Európskej charty menšinových a regionálnych jazykov ako aj porušenie Prístupovej zmluvy medzi EU a Ukrajinou: hlava 1. článok 4. odsek e)  ktorá výslovne zaväzuje Ukrajinu k ochrane práv národnostných menšín, ako jednou z  podmienok vstupu krajiny do EU. ”

Slovenskí poslanci zaslali Európskej komisii nasledujúcu otázku:

Aké kroky urobí EK voči Ukrajine pre dodržanie svojich medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany práv národnostných menšín, a to najmä pre zachovania viacstupňového školstva s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a rusínskym po schválení novej školskej reformy.

 

József Nagy, Ivan Štefanec, Vladimír Maňka, Pál Csáky, Monika Beňová, Monika Smolková a Branislav Škripek.

 

 

 

 

 

Zdielať: