Spolupráca Ľudovej platformy pri voľbách do VÚC

Strana Most-Híd nielen vo svojom názve, ale v celej svojej doterajšej práci presadzuje ideu spolupráce. Aj v časoch keď bola v koalícii, aj v časoch, keď je v opozícii. Aj preto po prvých, možno opatrnejších rokovaniach v lete minulého roka, navrhla na svojom sneme v septembri 2012 založenie Ľudovej platformy a navrhla podpis tejto dohody 17.11.2012. Sme radi, že sa tak stalo a sme radi, že pri mnohých návrhoch zákonov sa v parlamentnej práci podarilo presadiť spoločný postup Ľudovej platformy.
V strane Most-Híd s plnou vážnosťou pristupujeme k prípravám volieb do VÚC. Máme za sebou podrobnú analýzu našich možností v jednotlivých krajoch. Preto na ostatnom rokovaní Republikovej rady za strategických partnerov označila KDH a SDKÚ a v oblastiach s prevažujúcim počtom maďarských obyvateľov je pre Most-Híd takýmto partnerom aj SMK. Z úrovne jednotlivých krajských organizácií nebola žiadna námietka voči tomuto postupu. V prípade štruktúr Most-Híd teda partnerské strany búchajú na otvorenú bránu. U nás je cesta k takejto spolupráci otvorená.
 
Most-Híd očakáva, že aj partneri v ostatných stranách Ľudovej platformy dokážu vysvetliť svojim štruktúram nutnosť zosúladenia krajských názorov  so strategických potrebami strany na celoštátnej úrovni. Veríme, že dokážu presvedčiť svoje štruktúry o tom, že čo najužšia spolupráca strán Ľudovej platformy v nasledujúcich voľbách bude znamenať polovičku úspechu v tých ďalších.

Zdielať: