Správy

Dňa 19.októbra sa konala dopravná výchova pre najmenších v kultúrnom dome v Hamuliakove, ktorú organizoval miestny klub strany Most-Híd.

Dňa 18.10.2014 sa konal futbalový turnaj starých mládencov v Hamuliakove, ktorý organizoval miestny klub strany Most-Híd.

Dňa 18.októbra 2014. sa konala dopravná výchova pre deti v Matúškove, ktorú organizovala miestny klub strany Most-Híd.

Dňa 18.októbra 2014 sa uskutočnilo stretnutie kandidátov strany Most-Híd v Martine.

Spoločného stretnutia v Bratislave sa zúčastnil aj generálny sekretár najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente, Antonio López-Istúriz White

Dňa 4. októbra 2014 sa konal všestranný a zábavný športový deň v Pribete, ktorú organizoval miestny klub strany Most-Híd s miestnym športovým klubom, miestnou organizáciou Čemadoku, kultúrnym domom a so základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským.

Vláda síce v návrhu rozpočtu akceptovala najväčšiu výhradu strany Most-Híd, stále je to však balansovanie na veľmi tenkom ľade

László Solymos, podpredseda strany a predseda poslaneckého klubu Most-Híd

Program októbrovej schôdze NR SR je opäť popretkávaný hrozbami predsedu parlamentu.

Zsolt Simon, podpredseda strany Most-Híd

Podľa podpredsedu strany Most-Híd tomu nasvedčujú aj predložené vládne návrhy k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Európai Parlament

Výbory Európskeho parlamentu dali zelenú environmentálnemu projektu Józsefa Nagya.

Stránky