Správy

Riešenie cestnej a železničnej dopravy v jednotlivých krajoch, ako aj možnosti podpory cestovného ruchu alebo vzájomná spolupráca do budúcnosti boli hlavné témy dnešných rokovaní ministra dopravy s ôsmimi predsedami vyšších územných celkov.

Počet poslancov obecných zastupiteľstiev sa nezníži. Národná rada SR totiž 127 hlasmi schválila pozmeňujúci návrh Petra Antala z Mosta-Híd. Ten zmenil pôvodný zámer novely zákona o obecnom zriadení, ktorým bolo aj zníženie počtu obecných poslancov. Zákon ako taký schválili poslanci 81 hlasmi.

V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka 2017/2018 štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák (Most-Híd) navštívil cirkevnú Spojenú školu sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove, aby osobne poďakoval žiakom a učiteľom za ich odvedenú prácu v prvej polovici tohto roka.

Vláda dnes schválila návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý na rokovanie predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská. Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania a správy zaisteného majetku. Spravovať tento majetok bude Finančné riaditeľstvo SR. Zároveň zavádzame nové zaisťovacie inštitúty. Okrem toho sprísňujeme skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu správy daní a rozširujeme možnosti využitia agenta, čím zároveň plníme Akčný plán boja proti daňovým podvodom.

"Nakoľko sa opäť začal volebný rok, nezmyselné nátlakové petície budú narastať na intenzite. Je mi ľúto, že strana SMK zneužíva občanov na svoju zavádzajúcu predvolebnú kampaň. Odporúčam im, aby si naštudovali grafikon a pojem „EuroCity vlaky“ - zdôraznil minister dopravy

Rovnakým tempom ako doteraz bude ministerstvo spravodlivosti pracovať aj v tomto roku, či už na plnení úloh z Programového vyhlásenia vlády ako aj na ďalších opatreniach. Súčasne budeme pokračovať v implementácii, sledovaní a vyhodnocovaní množstva opatrení z minulého roka. Agenda, na ktorú sa zameriavame, pokrýva v zásade štyri základné oblasti – fungujúca justícia, pomoc ľuďom v problémoch, zvyšovanie dôveryhodnosti štátu a ochrana liberálnej demokracie a ľudských práv.

Osobitná pozornosť bude venovaná 15 najmenej rozvinutým okresom Slovenska

Érsek Árpád/ Arpád Érsek

Vlaky na frekventovanej trati Bratislava – Komárno odvezú opäť viac ľudí. Spoločnosť RegioJet na trať nasadila novú motorovú jednotku typu DB 628 s kapacitou 143 miest na sedenie, ktorá tak pomôže najviac vyťaženým spojom. Pre zvyšujúci sa záujem o cestovanie na tejto trati ministerstvo dopravy vyzvalo súkromného dopravcu na urýchlené hľadanie možností zlepšenia tejto situácie. Spoločná dohoda s RegioJetom o postupnom nasadzovaní dodatočných vlakových súprav sa tak stáva realitou.

Od februára začne platiť najväčšia reforma vyplácania súkromných dôchodkov z II. piliera. Mení sa napríklad to, že nadpriemerne zarábajúci ľudia môžu po odchode do penzie úspory vybrať a minúť na ľubovoľný účel.

Do jedného mesiaca vypracujú Železnice Slovenskej republiky a ZSSK Cargo návrh, ako zlepšiť pracovné podmienky pre svojich zamestnancov na železničnom prekladisku v Čiernej nad Tisou. To je výsledok kontrolného dňa ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka na východe Slovenska, na ktorom sa zúčastnili aj obaja generálni riaditelia štátnych železničných firiem.

Stránky