Správy

Niekedy pri článku neviem zistiť zásadnú vec. Či autor (autorka) má snahu informovať, ale nemá dostatok informácií. Alebo naopak, chce niekoho poškodiť napriek tomu, že dostatok informácií môže mať.

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity funguje. V oblasti zamestnanosti sa december 2017 zrejme zapíše ako najúspešnejší mesiac. Počet nových pracovných miest, ktoré boli vytvorené a obsadené vďaka úradu stúpol o viac ako 800.

Nový normatív na žiaka učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny sa bude vzťahovať na školy s vyučovaním rusínskeho, rómskeho, ukrajinského, ruského, nemeckého a chorvátskeho jazyka

László Bukovszky splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta prijatie novely nariadenia vlády upravujúcej mzdový a prevádzkový normatív základných škôl.

Minister dopravy Arpád Érsek sa rozhodol stiahnuť z nadchádzajúceho rokovania Riadiaceho výboru o prioritnej osi 7 materiál o Informačnom systéme výstavby v súčasnej podobe. Urobil tak na základe vlastných analýz pripomienkového konania ako aj po zozbieraní expertných posúdení, ktoré si na tento projekt nechal vypracovať.

Vyjadrenie pána Schulza, ktoré odznelo na straníckej pôde nemeckej SPD, je potrebné vnímať v kontexte súčasného politického diania v Nemecku, t.j. ako súčasť agendy, s ktorou vstupuje do koaličných rozhovorov s Angelou Merkelovou. Dnes to nie je postoj nemeckej vlády, ale treba ho považovať za ďalší návrh v diskusii o budúcej Európe.

Správcovia bytových domov majú povinnosť byť zapísaní podľa zákona o správcoch bytových domov v zozname vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR do 31. decembra 2017.

Považujem za podstatné a kľúčové dosiahnuť, aby bolo 50 percent územia našich národných parkov do roku 2025 bezzásahovým územím. Nielen preto, aby to zodpovedalo medzinárodným štandardom

MŽP vyhlasuje výzvu pre najmenej rozvinuté okresy so zameraním na triedený zber. K dispozícii je pre nich 25 miliónov EUR

V rámci dialógu o výsledkoch monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v spolupráci so Sekretariátom Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín usporiadal 4. a 5. decembra 2017 v Hoteli Bôrik medzinárodný Follow-up seminár k implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR.

Stránky