Stanovisko Gábora Gála o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva o dvojitom občianstve

Strana Most-Híd dlhodobo zastáva názor, že je v rozpore s ústavou, že zákon o občianstve rozdeľuje slovenských občanov na tých, ktorí ešte mohli mať dve občianstva a na tých, ktorí si to už po zmene zákona o občianstve nemôžu dovoliť. Nejde o ten istý argument, ktorý bol teraz prerokovaný v Štrasburgu.
Pred Európskym súdom v Štrasburgu zlyhal pokus dvoch občanov o modelový prípad, ktorý by potom vynútil zmenu súčasnej legislatívy. Podľa nášho názoru však to, že tento pokus nebol Štrasburgom podporený ešte neznamená, že ide o dobrý a spravodlivý zákon, ktorý by sme mali zachovať. A to nie je len názor strany Most-Híd, veď v posledných mesiacoch sme boli svedkami,  že existuje rad politických síl ktoré by radi zmenili tento morálne neudržateľný, a z hľadiska štátu škodlivý zákon.
Veríme, že v prípade dvojitého občianstva, racionálne myslenie napokon prekoná neopodstatnené obavy, a NRSR sa rozhodne zmeniť tento zákon, aby štát zbytočne nestratil svojich vlastných občanov. Myslíme si, že Slovensko by sa malo tešiť každému človeku, ktorý by chcel zostať občanom Slovenskej republiky, a nie ich silou mocou vyhnať zo spoločnosti.

Zdielať: