Stanovisko Most-Híd k rozhodnutiu ESD

Krajiny EÚ najviac postihnuté migraciou potrebujú spoločné, ale hlavne efektívne riešenie.

Dnešné oznámenie Rozhodnutia ESD nie je pre Most-Híd prekvapením. Už pri podávaní žaloby sme vyjadrili náš odmietavý postoj k takémuto kroku. Pri vstupe do vlády sme rokovali s našimi partnermi aj o jej stiahnutí, no kvôli ich odmietavému postoju sa tak nestalo. Toto rozhodnutie sa podľa strany Most-Híd dalo očakávať aj preto, lebo jedným zo základných princípov fungovania európskeho spoločenstva je solidarita. Nielen s utečencami, ale solidarita s krajinami, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. Krajiny EÚ najviac postihnuté migraciou potrebujú spoločné, ale hlavne efektívne riešenie.

Povinné kvóty odmietame, lebo nefungujú. Riešením na problémy tejto celoeurópskej krízy je pravdepodobne súbor opatrení, ktoré budú prihliadať na vývoj migračnej krízy a budú intenzívnejšie riešiť problémy tam, kde vznikajú.

Sme presvedčení, že aj toto je jedným z dôvodov, prečo je dôležité sedieť priamo za rokovacím stolom pri diskusii o formujúcom sa jadre Európskej únie.   Ak máme skutočný záujem byť v jadre EÚ, bez takejto kvalitatívnej zmeny postojov neuspejeme.

 

 

Foto: aktuality.sk

Zdielať: