Stanovisko Predsedníctva Most-Híd k vzťahu Slovenska s EÚ

Strana Most-Híd so znepokojením sleduje, že cez utečeneckú krízu sme sa v pomerne krátkom čase dostali do štádia, kedy je Európska únia vo významnej časti nášho politického spektra považovaná za nepriateľa.

Pritom zdravý rozum a tvrdá realita okolo nás, narastajúce napätie medzi globálnymi mocnosťami, boj o prírodné zdroje a regionálne vojny spojené so sťahovaním národov, svetový terorizmus či obrovské medzinárodné daňové úniky nás nútia k užšej spolupráci. Týmto globálnym výzvam sama nedokáže čeliť ani tá najsilnejšia európska krajina.

Slovensko, ale aj niektoré ďalšie štáty strednej Európy, sa dostali do konfliktu so zvyškom Únie, ktorý pramení v rozdielnej hĺbke uvedomenia si európskej príslušnosti. Kým západoeurópske krajiny k svojim súčasným postojom, k solidarite a otvorenosti spoločnosti dospeli po desaťročiach vývoja, Slovensko si príslušnosť k európskym hodnotám osvojilo neskôr a nie vždy si ho uvedomuje.

Je dobré si pripomenúť, že vstup Slovenska do EU bol dobrovoľný, bol prejavom vôle väčšiny národa. Bol zavŕšením civilizačného pohybu v našej krajine. Občania si uvedomovali, že voľný pohyb osôb, tovarov a spoločná mena sú hodnoty, s ktorými chceme spájať svoju budúcnosť.  Je preto nepochopiteľné, že dnes na Slovensku po jednom hlasovaní Rady ministrov EU sa ozývajú hlasy o vystúpení z EU, diktáte EU, o nepriateľoch z Bruselu, a pod.

Tieto hlasy sú nebezpečné, zhoršujú naše medzinárodné postavenie, ale aj naše vyhliadky rastu. Hodnoty, ktoré s Európou zdieľame, nemôžeme zahodiť hysterickou a populistickou reakciou na jeden krok, pretože sú neporovnateľné s mierou problému, na základe ktorého vznikli. Našou úlohou je spolupodieľať sa na stabilizácii situácie v Európe. Náš hlas musí byť počuť, keď sa bude hovoriť o tom, ako Európa z tejto humanitárnej krízy môže vyjsť silnejšia a nie tam, kde sa hovorí o jej destabilizácii.

Keď hovoríme o Európe, hovoríme aj o nás. Sme Európania a máme na to, aby sme ju spoluvytvárali a nie na jej okraji trucovali. Buďme konštruktívni, buďme rozumní pri vytváraní budúcich pravidiel Európy. Za Most-Híd si budúcnosť Slovenska aj naďalej predstavujeme v spoločnej Európe.

Preto vyzývame k rozumnému postoju a postupu, k zmene rétoriky a zdŕžania sa od činov, ktoré nás oddeľujú od zbytku Európy. Vyzývame vládu a premiéra, aby upustili od podania Žaloby o neplatnosť rozhodnutia Rady EÚ, ktorá určite Slovensko v očiach partnerov poškodí.

Zdielať: