Stanovisko strany Most-Híd k vystúpeniu Andreja Hrnčiara z poslaneckého klubu Most-Híd

Strana Most-Híd akceptuje rozhodnutie pána Hrnčiara. Strana Most-Híd od momentu, ako sa Andrej Hrnčiar dostal na jej kandidátku, nič nezmenila na svojom postoji. Nikdy sme mu nekládli žiadne podmienky, netlačili ho do rozhodnutí. Považovali sme to za korektný postup. Dali sme mu slovo, ktoré má v našej strane nezastupiteľnú váhu. Ponúkli sme mu priestor na všetky jeho želané aktivity. Chcel zostať nezávislým, chcel posilniť reprezentovanie samosprávy v parlamente a našou ponukou bolo rozšírenie projektu „Transparentné mesto“ na ďalšie mestá na Slovensku.
Tento krok je pre nás prekvapujúci hlavne preto, že všetky jeho vyjadrenia smerom do vnútra strany ale aj smerom k verejnosti sa niesli v znamení vrcholnej spokojnosti a oceňovania korektného postoja Most-Híd smerom k nemu. Tento krok je prekvapujúci aj preto, lebo sa deje necelé 3 týždne potom, ako Most-Híd na svojej Republikovej rade vyhlásil záujem posilňovať svoj občiansky charakter. V tejto práci bude Most-Híd pokračovať v spolupráci so všetkými politikmi, ktorí chcú občianske Slovensko budovať a nie ho štiepiť.

Zdielať: