Stanovisko strany Most-Híd k novele kompetenčného zákona

Rudolf Chmel
Vláda po tom, čo v októbri 2012 zrušila post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a presunula jeho kompetencie na ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, dnes novelou kompetenčného zákona presúva agendu ľudských práv na ministerstvo spravodlivosti

Dotácie na podporu projektov v oblasti ľudských práv ostávajú naďalej na ministerstve zahraničia. Takéto riešenie vytvára ďalšie nesystémové dôsledky, v ktorých sa agenda ľudských práv fragmentarizuje a marginalizuje. 

Je veľmi pravdepodobné, že ministerstvo spravodlivosti rok do volieb ťažko vytvorí reálne funkčný aparát v oblasti ochrany a podpory ľudských práv – čoho reálnym dôsledkom bude, že sa do volieb v tejto oblasti nič podstatné neuskutoční. Neriešeným problémom ostáva aj koordinačná kompetencia ministerstva spravodlivosti v tejto oblasti – keďže minister nie je zároveň podpredsedom vlády, ako bude poverovať a koordinovať jednotlivé ministerstvá, ktorým vyplývajú úlohy v ľudskoprávnej oblasti. Kompetenčne na to právomoc nemá.

Takéto nesystémové a nelogické zaobchádzanie s agendou ľudských práv je iba ďalším dôkazom toho, aké miesto má táto problematika v politike vládnej strany Smer- sociálna demokracia.  

Rudolf Chmel, predseda Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny

Zdielať: