Štátny tajomník MDVRR SR Árpád Érsek v Rožňave

Dňa 10.6.2016 sa štátny tajomník MDVRR SR Árpád Érsek, na pozvanie primátora Rožňavy pána Burdigu, stretol so starostami obcí z tohto regiónu, ktorí očakávali odpovede na otázky, týkajúce sa výstavby rýchlostnej komunikácie R2.

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia NDS, ktorí prítomným starostom podrobne objasnili aktuálnu situáciu v stave výstavby a prípravy výstavby na jednotlivých úsekoch rýchlostnej komunikácie R2.

Štátny tajomník Á. Érsek v úvode povedal, že jedným zo záväzkov, ku ktorým sa súčasný vládny kabinet vo svojom Programovom vyhlásení  na roky 2016 – 2020 zaviazal, je „..pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R 2 medzi mestami Zvolen a Košice“.

Je jeho osobnou ambíciou, aby sa na tomto ťahu jednotlivé úseky budovali podľa schváleného časového harmonogramu a tiež, aby intenzívne pokračovali prípravné práce na úsekoch, ktoré sú zatiaľ v procese prípravy. „ Nie je možné, aby sa tempo práce spomaľovalo, nech už sú dôvody akékoľvek a peniaze ja osobne nepovažujem za dôvod stagnácie a vyčkávania. Musíme mať úseky pripravené tak, že ak budú zdroje, môžeme stavať. Je to región, ktorý potrebuje cesty, ktorý potrebuje podporu a vybudovanie infraštruktúry v tomto procese považujem za kľúčové“.

Štátny tajomník Á. Érsek sa v doprovode starostu obce Krásnohorské Podhradie bol osobne pozrieť aj na situáciu na ceste  horského priesmyku Soroška, pri ktorom sa uvažuje s výstavbou tunela. 

Zdielať: