Štátny tajomník Peter Krajňák vyžreboval témy písomných maturitných skúšok z maďarského a ukrajisnkého jazyka a literatúry

Dnes 17.3.2017 píšu žiaci v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín písomné maturitné skúšky.

V štúdiu Rádia Slovensko a za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Petra Krajňáka, vyžrebovali a vyhlásili témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry.

 

Maturantom a maturantkám prajeme veľa úspechov počas konania maturitných skúšok.

Zdielať: