Strana Most-Híd nesúhlasí so schválením novely o verejnom obstarávaní

Strana Most-Híd nesúhlasí s novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorý dnes schválil parlament. Sme presvedčení, že aj napriek tomu, že do novely boli zapracované aj viaceré pozmeňujúce návrhy opozičných poslancov, táto novela ani zďaleka nespĺňa kritériá transparentnosti.
Novela zákona vytvára priestor na neobjektívne posudzovanie zákaziek a klientelizmus, nakoľko posilňuje možnosť korupčného správania sa účastníkov verejného obstarávania a vytvára právny rámec na jeho uzatvorenie len pre okruh vybraných firiem.
„Novela by mala sledovať dva ciele: zníženie korupcie vo verejnom živote a zefektívnenie využívania finančných prostriedkov, ktoré cez verejné obstarávanie štát míňa,“ uviedol Gábor Gál. Podľa neho však štát touto novelou nič neušetrí a verejné obstarávanie transparentnejšie nebude. Namiesto zvyšovania transparentnosti, zefektívnenia súťaže a zrýchlenia rozhodovania o námietkach, zužuje okruh firiem, ktoré sa do obstarávania budú môcť zapojiť.

Zdielať: