Strana Most-Híd predložila premiérovi ďalší návrh, ktorý môže pomôcť potlačiť čiernu prácu

Dnes 2.4.2013 poslala strana Most-Híd list premiérovi SR, ktorý obsahoval návrh k potlačeniu čiernej práce. Princípom tohto návrhu je to, že ak sa odhalí zamestnávateľ, ktorý načierno zamestnáva ľudí, bude takýto zamestnávateľ povinný platiť dávky v nezamestnanosti nasledujúci rok všetkým takto zisteným pracovníkom namiesto štátu alebo rok bude povinný platiť cenu práce, za všetkých takto zistených pracovníkov, z minimálnej mzdy, t.j. cca 450€ x 12 = 5 400€.
Kontrola by prebiehala formou terénnej práce v mestách a podnikoch prostredníctvom pracovníkov okresných úradov práce. Zároveň by sa zoznam takýchto zamestnávateľov umiestňoval na internete.
Strana Most-Híd vidí ako prínos tohto návrhu  v znížení počtu čiernych zamestnancov a v znížení  ochoty zamestnávateľov pristupovať k čiernemu zamestnávaniu občanov.
Strana pokračuje s iniciatívou aj nasledujúci mesiac.
 

Zdielať: 
Tagy: