Strana Most-Híd predložila premiérovi návrh, ktorý môže pomôcť znížiť počet dlhodobo nezamestnaných

Strana Most-Híd zaslala dňa 14.3.2013 list premiérovi SR, ktorý obsahoval návrh k zníženiu počtu dlhodobo nezamestnaných. Princípom tohto návrhu je, aby občan, ktorý je dlhodobo nezamestnaný ( viac ako pol roka ) mal povinnosť odpracovať 50% zo svojej dávky v hmotnej núdzi v prospech svojej obce alebo mesta.
Hodinová sadzba by bola 1,88€, vychádzajúc z minimálnej mzdy. Motivujúci by bol +5% bonus k dávke v hmotnej núdzi  tým, ktorí odpracujú plnú výšku a naopak, kto neodpracuje alebo prácu odmietne, by znamenalo zníženie tejto dávky o 30%. Ak by v danej obci alebo v meste nemali dostatok práce, môžu respondenti pracovať aj pre malé či stredné podniky avšak výlučne v mieste svojho bydliska.  Kontrolou by boli poverené okresné úrady práce, úlohou starostov a primátorov by bolo vytipovanie vhodných prác a komunikácia s okresnými úradmi.
Strana Most-Híd vidí ako prínos tohto návrhu  úbytok ľudí pracujúcich načierno, zníženie priestoru na páchanie kriminálnej činnosti ale aj aktívnejší pohyb pre ľudí v produktívnom veku. Za najhlavnejšie plus považujeme to, že ľudia neprídu o pracovné návyky a budú mať možnosť zviditeľniť sa na pracovnom trhu a pred potenciálnymi zamestnávateľmi.
Strana plánuje pokračovať s takouto iniciatívou každý mesiac.
 

Zdielať: