Strana Most-Híd vidí šancu na záchranu obvodného úradu v Štúrove

Vzhľadom na to, že v Zákone o reforme verejnej správy s názvom ESO z dielne Ministerstva vnútra je poukázané na to, že dôležitými princípmi pri vytváraní novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sú najmä zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou, transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinná kontrola, strana Most-Híd nevidí dôvod na rušenie obvodného úradu v Štúrove.
Práve naopak, strana Most-Híd vidí šancu na záchranu tohto úradu, pretože v tejto veci intenzívne rokuje už niekoľko týždňov s Ministerstvom vnútra.
Strana Most-Híd verí v úspešné vyriešenie tohto problému.
 

Zdielať: