Strana Most-Híd predstavila konkrétny návrh rozšírenia predškolskej dochádzky

O zavedení povinnej predškolskej dochádzky sa na Slovensku disutuje už niekoľko rokov. Strana Most-Híd urobila prvý krok a pripavila konkrétny návrh, ktorý už prerokovala s ministerstvom školstva, ZMOS-om, starostami obcí a hodlá o ňom rokovať aj s koaličnými partnermi. Príprava návrhu a jeho predloženie koaličným partnerom je súčasťou plnenia programových priorít a Občianskej vízie, ktoré strana predstavila už pred voľbami.

„V oblasti národnostných menšín sa nám podarilo zachrániť málotriedky, posilniť dvojjazyčnosť na železniciach a na súdoch a parlament už rokuje aj o zákone o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Dnes sme prezentovali návrh strany Most-Híd ohľadom ďalšej školskej témy, ktorou je predškolská dochádzka detí, najmä ale nielen z marginalizovaných komunít. Osobne si myslím, že prostredníctvom MŠ vieme dať práve deťom z najchudobnejších komunít šancu uspieť. Ako štát by sme mali podporiť najslabšie a najzraniteľnejšie skupiny, obzvlášť deti, ktoré určite nemôžu za to, že žijú v hanebne nepostačujúcich podmienkach,“ uviedol predseda strany Béla Bugár.

Na význame zavedenia povinnej predškolskej dochádzky sa dlhodobo zhodujú experti a potrebu jej zavedenia potvrdzujú aj posledné výsledky prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva, ktoré na Slovensku v tejto oblasti odhalili a identifikovali závažné nedostatky.

„Školstvo je jedna z najdôležitejších oblastí integrácie Rómov. Navrhujeme systémové zmeny v procese výchovy a vzdelávania detí z chudobných rodín. Povinná predškolská príprava je jedným z krokov. Ak má byť škôlka povinná, musí byť aj bezplatná.  V ideálnom prípade by sme chceli aj teplú stravu raz denne ako motivačný prostriedok pre rodičov, keďže represiu nevnímame ako systémové riešenie v tejto oblasti. Pre rodičov, ktorí svoje deti nechcú dávať do MŠ, sme v návrhu uplatnili takzvaný opt-out systém, a základe ktorého rodič pri splnení istých podmienok bude môcť svoje dieťa z povinnej predškolskej dochádzky odhlásiť,“  uviedol Ábel Ravasz v súvislosti s návrhom riešenia.

Povinná predškolská dochádzka v medzinárodnej praxi nie je výnimkou. V  krajinách, v ktorých je zavedená, zaškolenosť detí, ich pripravenosť na školu a spoločenský život je na oveľa vyššej úrovni. Ako príklad je možné uviesť susedné Maďarsko, kde sa zaškolenosť detí z marginalizovaných rómskych komunít v MŠ po zavedení povinnej predškolskej dochádzky zvýšila na neuveriteľných 95%.

 

 

 

Zdielať: