Stratégia národnostnej politiky pre Rusínov žijúcich na Slovensku

Stratégia národnostnej politiky pre Rusínov žijúcich na Slovensku

Predstavujeme Vám kroky rozvoja rusínskej komunity s dôrazom na kultúru a školstvo.

Rusínska národnostná menšina žijúca na Slovensku patrí k autochtónnemu obyvateľstvu našej krajiny a je národnostnou menšinou, ktorá sa napriek nútenému zákazu v druhej polovici 20. storočia po spoločenských zmenách v roku 1989 dynamicky rozvíja. Dokumentujú to aj výsledky sčítania ľudu z roku 2011, pri ktorých sa k rusínskej menšine prihlásilo 33 482 obyvateľov, čo oproti sčítaniu ľudu v roku 2001 predstavovalo nárast o 38 % občanov a oproti sčítaniu v roku 1991 nárast až o 96 % občanov hlásiacich sa k rusínskej národnosti. To, že počet Rusínov na Slovensku je podstatne vyšší, dokumentuje skutočnosť, že k materinskému jazyku rusínskemu sa v dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach (2001 a 2011) prihlásilo 55-tisíc občanov Slovenska. Aj strana Most-Híd prispela k tomuto nárastu svojou kampaňou pred sčítaním ľudu a naďalej je v záujme našej strany všestranný rozvoj rusínskej národnostnej menšiny, ktorej príslušníci žijú prevažne v Prešovskom kraji.

Strana bude vyvíjať potrebné kroky pre rozvoj celého regiónu s dôrazom na oblasť podpory národnostnej politiky, národnostného školstva a národnostnej kultúry Rusínov. Strana Most-Híd bude presadzovať: udržanie jestvujúcich materských a málotriednych základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym v sieti škôl, zakladanie nových škôl pre deti hovoriace po rusínsky v Prešovskom kraji a v ďalších väčších mestách obývaných Rusínmi, vzájomnú kooperáciu profesionálnych inštitúcií, rusínsku vizuálnu dvojjazyčnosť a jej implementáciu v každodennom živote, spoluprácu primátorov miest a starostov obcí obývaných rusínskym obyvateľstvom a podporu snáh o používanie rusínskeho jazyka v živote gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_rusinska_narodnost.pdf63.44 KB
Zdielať: