Súdy a ministerstvo už doručili firmám elektronicky 667. 895 podaní

Ministerstvo spravodlivosti upozorňuje štatutárov právnických osôb, že je dôležité, aby si pravidelne kontrolovali elektronickú schránku.

Bratislava 7. júla (TASR) – V prechodnom období, od 1. novembra 2016, bolo v celom rezorte spravodlivosti doručených do dátových schránok firiem 667.895 podaní. Informovala o tom ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Od začiatku júla je elektronická komunikácia s právnickými osobami povinná, ministerka preto očakáva až násobné zvýšenie množstva odoslaných zásielok. Súdy podľa nej nápor musia zvládnuť. „Netvrdím, že nikdy nevznikne žiaden problém alebo že nikdy nebude dôvod na nejakú sťažnosť,“ pripustila možné problémy.

„Tvrdím však, že je to cesta do budúcnosti a pokiaľ to nezačneme robiť, tak jednoducho to fungovať nemôže. Som presvedčená o tom, že keď prejdeme istým transformačným obdobím, tak to bude fungovať dobre,“ uviedla.

Žitňanská verí, že súdy boli v predošlom období dostatočne technicky vybavené, aby túto fázu elektronizácie ich činnosti zvládli. „Samozrejme, keď bude treba investovať ďalej, tak zainvestujeme. Ale tu, v tomto momente musím povedať, že sa spoliehame na to, čo sme tu pred rokom našli. Spoliehame sa na to, že keďže tu bolo investovaných do informačných technológií 100 miliónov, že to aj niečo vydrží a udrží,“ doplnila.

Do elektronických schránok všetkých právnických osôb, ktoré boli automaticky aktivované od 1. júla, začali súdy odosielať svoje rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviská či iné dokumenty. Ďalším krokom v elektronizácii súdnictva podľa ministerky bude plošné zavedenie hybridnej pošty, ktorú už využíva nový exekučný súd v Banskej Bystrici. Elektronická komunikácia pritom neznamená elektronizáciu celého súdneho konania. Povinnosť viesť aj elektronický súdny spis majú zatiaľ súdy pri obchodných sporoch.

„Pokiaľ máte účastníka občana, ktorý nedisponuje dátovou schránkou a komunikuje písomne, tak buď musíte všetko skenovať, alebo viesť dva spisy elektronický a písomný,“ ozrejmila ministerka. Takéto prechodné obdobie bude podľa nej na súdoch určitú dobu trvať. „Čím bude kratšie, tým lepšie pre súdy, pretože v transformačnej dobe je to vlastne dvojitá robota,“ doplnila.

Ministerstvo upozorňuje štatutárov právnických osôb, že je dôležité, aby si pravidelne kontrolovali elektronickú schránku. V opačnom prípade sa totiž môže stať, že prídu o dôležité informácie alebo im uplynie lehota pre uplatnenie práva.

Ministerstvo sa tiež snažilo aktívne doplniť a opraviť údaje zapísané v obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do elektronických schránok. Zosúladilo údaje zapísané v obchodnom registri s údajmi v registri fyzických osôb u viac ako 5400 spoločností. Rezort pritom vyzýva štatutárov, aby si aj sami aktívne skontrolovali správnosť týchto údajov.

Zdielať: