Árpád Érsek

Na internetovej stránke Slovenskej správy ciest (SSC) je v pripomienkovom konaní zverejnený návrh Vzorových listov (VL) 6 – vybavenie pozemných komunikácií - ktoré po schválení Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nadobudnú účinnosť od 1. januára 2016.

Na úsek rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná – Holice existuje už právoplatné stavebné povolenie, poslanec za Most-Híd verí, že s realizáciou komunikácie sa začne bez zbytočných prieťahov.

Za výšku výslednej ceny výstavby diaľničného obchvatu a rýchlostnej cesty ako projekty realizované cez PPP, je vždy zodpovedná aktuálna vláda. A teda je na tejto vláde, aby čo najzodpovednejšie prehodnotila ponuky, ktoré v tejto súvislosti predložili štyri konzorciá.

Most-Híd oceňuje, že si predseda parlamentu osvojil návrh, podľa ktorého by rozvoju športu pomohlo vytvorenie postu štátneho tajomníka, pod ktorého by spadala agenda športu a mládeže na Slovensku.

Árpád Érsek, poslanec NR SR za stranu Most-Híd interpeloval ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo veci výstavby rýchlostnej komunikácie R7 a diaľnice D4, ktorou požiadal o poskytnutie informácie o reálnych termínoch a o postupe prác, súvisiacich s výstavbou R7 a D4

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője

Podľa poslanca Most-Híd Árpáda Érseka sa ukazuje, že predražená zmluva na prevádzku kompy medzi Vojkou a Kyselicou má škandalózne pozadie. Navyše viacero otázok z interpelácie poslanca zostáva nezodpovedaných.

Komora učiteľov minulý týždeň prišla s požiadavkou na zvýšenie tarifných platov učiteľov v regionálnom školstve. Podľa poslanca Most-Híd Árpáda Érseka by sa Zväz maďarských pedagógov na Slovensku mal k tejto výzve pridať.

Predpokladané náklady na výstavbu diaľničného bratislavského obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7, ktorá sa má realizovať cez PPP, dokážu najlepšie vygenerovať až konkrétni uchádzači o koncesiu, tvrdí poslanec NR SR za Most-Híd, Árpád Érsek.

V parlamente dnes poslanci odmietli návrh zákona o dráhach z dielne strany Most-Híd, ktorý mal za cieľ odstrániť technické a legislatívne prekážky pred uplatnením ustanovení zákona o používaní jazykov národnostných menšín týkajúce sa umiestnenia názvov obcí na železničných staniciach.

Začiatok školského roka by mal byť podľa predstaviteľov strany Most-Híd impulzom aj pre ministra školstva na aktívnejšie presadzovanie zmien v rezorte.

Stránky

Subscribe to Árpád Érsek