Árpád Érsek

Začiatok školského roka by mal byť podľa predstaviteľov strany Most-Híd impulzom aj pre ministra školstva na aktívnejšie presadzovanie zmien v rezorte.

Érsek Árpád

Pri čítaní správy na maďarskom spravodajskom portáli MTI som s radosťou konštatoval, že zo zdrojov CEF (Nástroj na prepájanie Európy) a so spolufinancovaním maďarskej a slovenskej strany sa podarí získať sumu, ktorú si vyžaduje postavenie komárňanského mostu cez Dunaj. Nový cestný most (aj pre chodcov a cyklistov) môže byť postavený západne od slovenského a maďarského Komárna, asi 200 metrov od dnešného železničného mostu. Most bude mať nosnosť, ktorá umožní aj prejazd ťažkých nákladných áut – informuje správa.

Poslanec NR SR Árpád Érsek pozmeňujúcim návrhom k novele školského zákona dosiahol odloženie účinnosti ustanovenia zákona, ktorým sa upravujú minimálne počty žiakov v triede základnej školy.

Érsek Árpád

Posledný júnový deň je aj posledným školským dňom pred začiatkom prázdnin, kedy sa školské chodby utíšia a lavice ostanú prázdne. Začínajú letné prázdniny.

Érsek Árpád

„Odmietame pozmeňujúci návrh poslanca strany Smer k vládnej novele školského zákona, pretože vytvára priestor pre stranícke nominácie riaditeľov škôl a je krokom späť,“ tvrdí Árpád Érsek, poslanec NR SR za Most-Híd.

Érsek Árpád/ Arpád Érsek

Poslanec NR SR za Most-Híd Árpád Érsek reaguje na dnešnú dohodu štátneho tajomníka rezortu dopravy so zástupcami samospráv tých regiónov, cez ktoré má prechádzať rýchlostná cesta na trase Zvolen – Košice.

Érsek Árpád/ Arpád Érsek

Iniciatíva poslanca NR SR za Most-Híd Árpáda Érseka a starostov obcí na juhu Slovenska sa čoskoro pretaví do reálnych výsledkov, ktoré ocenia predovšetkým občania využívajúci železničnú dopravu.

Érsek Árpád

Rozprava Árpáda Érseka, poslanca NR SR za stranu Most-Híd k vládnemu návrhu zákona o výchove a vzdelávaní

Aktivita predstaviteľov strany Most-Híd poslanca Árpáda Érseka a primátora Rožňavy Pavla Burdigu, ktorý inicioval petíciu občanov na protest proti oddialeniu dokončenia rýchlostnej cesty R2 zo strany NDS, priniesla svoje ovocie.

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője

Árpád Érsek, poslanec NR SR poslal list ministrovi životného prostredia v súvislosti s medializovanými informáciami, týkajúcimi sa závažnej kontaminácie životného prostredia v tesnej blízkosti vodohospodársky chránenej oblasti Žitný ostrov

Stránky

Subscribe to Árpád Érsek