Ábel Ravasz

Ministerstvo vnútra, sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty, ktorých žiadateľom a prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Ako uviedla štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková, „obe vyhlásené vyzvania nám dovolia podporiť projekty, ktoré budú slúžiť celej komunite a výrazne prispejú k zlepšeniu prístupu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre.“

Vláda pokračuje s prípravou akčného plánu na podporu najzaostalejších regiónov.

Ábel Ravasz (30) je nový splnomocnenec pre rómske komunity a je úplne iný ako doterajší splnomocnenci. Rozhovor pre týždenník Život.

Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády Lucia Žitňanská a Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz si dnes uctili pamätný deň rómskeho holokaustu

Počas prvých 100 dní vo funkcii splnomocnenca som sa snažil identifikovať slabé stránky Úradu. Snažil som sa ich napraviť nielen auditom činností jednotlivých odborov a personálnymi zmenami, ale aj zosilnením regionálnych kancelárií. Práve tu vidím veľa priestoru pre zlepšenie, keďže tieto kancelárie umožňujú bezprostrednú komunikáciu s regiónmi a sú teda kľúčovou súčasťou mojej práce.

Dnes sa v priestoroch Ministerstva kultúry SR uskutočnilo úvodné stretnutie pracovnej skupiny zriadenej k vypracovaniu jednej z kľúčových priorít strany Most-Híd, zákona o financovaní menšinových kultúr

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz absolvoval minulý týždeň tri dni na výjazdových cestách po východnom Slovensku. Navštívil deväť lokalít. Základnými témami stretnutia boli realizovateľné plány Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v prioritných oblastiach ako sú vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a spustenie národných projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz prijal v Bratislave, v pondelok 16. mája 2016 Astrid Thorsovú, vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v rámci prvej oficiálnej návštevy vysokej komisárky v Slovenskej republike, ktorá je súčasťou širšej regionálnej návštevy - okrem Slovenska aj Maďarska a Chorvátska.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová sa na dnešnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom zaujímala najmä o problémy spojené s bývaním, zamestnanosťou obyvateľov rómskych komunít a vzdelávaním rómskych detí, ktoré sú podľa názorov odborníkov v Slovenskej republike zaraďované do špeciálnych škôl v nadpriemerných počtoch.

12 miliónov Rómov na celom svete si dnes pripomína Medzinárodný deň Rómov. Tento deň je pre Rómov významný, pretože 8. apríla v roku 1971 v Orphingtone pri Londýne sa poprední rómski predstavitelia z viacerých európskych krajín prvýkrát zjednotili na medzinárodnej úrovni a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu - Indii, etnickému pomenovaniu Róm a rómskemu jazyku.

Stránky

Subscribe to Ábel Ravasz