akčny plán

Envirorezort chce zmierniť dôsledky sucha, ktoré sužuje Slovensko. Pripravuje akčný plán.

Na dnešnom rokovaní schválila vláda SR Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívny, prehľadný a spoľahlivý systém ochrany a podpory práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám vrátane posilnenia jeho inštitucionálneho zabezpečenia. Podľa slov Lászlóa Bukovszkého, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, je schválenie akčného plánu dobrou správou pre národnostné menšiny, keďže ide o prvý materiál, ktorý tak koncepčne, ako aj na úrovní konkrétnych opatrení, vytvára priestor pre prierezovú a širokospektrálnu implementáciu vládnej politiky vo vzťahu k národnostným menšinám.

Lucia Žitňanská

Na dnešnom rokovaní vláda schvaľuje Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Podľa podpredsedníčky Most-Híd Lucie Žitňanskej by vláda urobila v danej veci oveľa viac, kebyže v téme utečeneckej krízy mlčí.

Subscribe to akčny plán